Wystawa UNESCO.ART Podkarpackie 2020

 

Wystawa UNESCO.ART Podkarpackie 2020 on-line tylko do 11 października

 Do  najbliższego poniedziałku (11 października br.) w przestrzeni Galerii Instytutu Sztuk Pieknych im. prof. W. Kotkowskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Kopisto 2A) prezentowana będzie wyjątkowa wystawa pt. UNESCO.ART Podkarpackie 2020 on-line. Otwarcie wystawy, która wydobywa i promuje unikalne dziedzictwo kulturowe naszego regionu, było zarazem okazją do podsumowania projektu.

Przedsięwzięcie zainicjował Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i do współpracy przy jego realizacji zaprosił Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego efektem jest wystawa składająca się z 44 obrazów wykonanych przez studentów Instytutu w czasie ubiegłorocznych zdalnych plenerów malarskich w sześciu podkarpackich zabytkach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kuratorem wystawy jest Piotr Woroniec Junior, znany artysta malarz, adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków w Rzeszowie. Wspomniany wernisaż odbył 1 października br.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała pani dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR, dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych. Województwo Podkarpackie reprezentował Mateusz Werner, kierownik w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Podczas wernisażu młodzi artyści, opiekunowie grup plenerowych oraz członkowie Komisji eksperckiej otrzymali podziękowania za udział w akcji plenerowej od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Przypomnijmy: akcja promocyjna UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 to inicjatywa Województwa Podkarpackiego. Projekt realizował Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie we współpracy z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedsięwzięcie zrodziło się z myślą o potrzebie popularyzacji miejsc szczególnie cennych kulturowo, jakimi są bez wątpienia obiekty UNESCO położone w naszym regionie, czyli kościoły: w Bliznem i Haczowie oraz cerkwie w: Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku. Promocja tego bogactwa kulturowego, które znalazło uznanie w międzynarodowym gremium, konstytuuje markę UNESCO w Podkarpackiem, ale także wspiera działania przyczyniające się do wprowadzania na listę UNESCO kolejnych zabytków. Zaproszenie do udziału w akcji młodych artystów służyć miało promocji młodego środowiska artystycznego naszego regionu i jego aktywizacji w sięganiu po cenne kulturowo motywy ekspresji artystycznej znajdujące się w ich najbliższym otoczeniu.

Pierwotnie akcja miała polegać na jednoczesnej organizacji w sześciu miejscach kilkudniowych plenerów malarskich z udziałem studentów kierunków artystycznych. Z uwagi na epidemię koronawirusa przedsięwzięcie to odbyło się w formule częściowo zdalnej i każdy z uczestników decydował, gdzie wykonywać będzie swoją malarską pracę.

W plenerach wzięło udział 26 studentów kierunków artystycznych z terenu województwa podkarpackiego, którzy łącznie wykonali 57 obrazów. Sześć spośród nich Komisja ekspercka powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uznała za najlepsze prace plenerów i te obrazy stały się własnością Województwa Podkarpackiego, tworząc kolekcję The best of UNESCO.ART.

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP