Procedura aplikacyjna pracownicy

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC - 984448830, OID - E10171468

ERASMUS+

 

Należy zapoznać się z Zasadami realizacji i finasowania wyjazdów za granicę pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu Erasmus+

- z wykazem Uczelni partnerskich UR

Następnie należy wypełnić, wysłać kwestionariusz on-line, wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z załącznikiem do Sekcji Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych Działu Kształcenia (ul. Rejtana 16C, pok. 44).         

UWAGA!!

W kwestionariuszu należy wpisać swój adres e-mail służbowy [email protected]

Kontakt z uczelnią/instytucją przyjmującą pracownik podejmuje dopiero po zakwalifikowaniu się na wyjazd

 

Termin rekrutacji - marzec

 

KWESTIONARIUSZ ON-LINE

 

KONTAKT:

Uniwersytet Rzeszowski
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Rejtana 16C, pok. 44, 35-959 Rzeszów

mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - Koordynator uczelniany programu Erasmus+ - lkustra@ur.edu.pl, tel.: 17 872 10 71

- umowy międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+, wyjazdy na dydaktykę nauczycieli akademickich Kolegium Nauk Humanistycznych i Kolegium Nauk Społecznych, przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+

mgr Anna Zając - anzajac@ur.edu.pl, tel.: 17 872 15 72

- wyjazdy na szkolenie pracowników Kolegium Nauk Humanistycznych, Kolegium Nauk Społecznych i innych jednostek, przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+,

mgr Aleksandra Dańczyszyn - adanczyszyn@ur.edu.pl, tel.: 17 872 15 71

- wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+, wyjazdy na dydaktykę i szkolenie pracowników Kolegium Nauk Medycznych i Kolegium Nauk Przyrodniczych