dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski

  • Jednostka:
    Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu
  • Budynek: D3
  • Pokój: 318
  • Nr telefonu: (17) 872 16 31
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-9483-0448
  • Konsultacje: wtorek 14-15, czwartek 13-14

Informacje

Tematyka badawcza: ochrona roślin, entomologia, pielęgnacja i ochrona terenów zieleni, historia sztuki ogrodowej.

Research topics: plant protection, entomology, care and protection of green areas, history of garden art.

Publikacje