prof. zw. dr hab inż. Yaroslav Bobytskyy

  • Jednostka:
    Instytut Nauk Fizycznych
  • Budynek: A0 B2
  • Pokój: 377
  • Nr telefonu: 17 851 86 38
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-7957-0502
  • Konsultacje: poniedziałek 16:00 - 18:00

Informacje

Zainteresowania naukowe obejmują rozsyłanie światła przez układy nanostrukturalne, oddziaływanie laserowego promieniowania z ośrodkami warstwowymi.

Podstawowe prace dotyczą badania procesów nieliniowego oddziaływania promieniowania laserowego z układami heterogenicznymi, architektury, teorii dyfrakcji światła na powierzchniowych i objętościowych strukturach okresowych, nanofotoniki, nanofotokatalizy i laserowej inżynierii medycznej.

Publikacje:

Link SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35606114900
Link ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7957-0502

Publikacje