dr hab., prof UR Wojciech Birek

  • Jednostka:
    Zakład Teorii i Antropologii Literatury IPiD
  • Budynek: A1
  • Pokój: 139
  • Nr telefonu: +48509012303
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-7614-1123
  • Konsultacje: Czwartek, godz. 13.45 - 15.15

Informacje

Badania nad komiksem i narracjami graficznymi, problemy wizualnych adaptacji literatury, zagadnienia ilustracji książkowej, kultura audiowizualna, twórczość Henryka Sienkiewicza, twórczość Grzegorza Rosińskiego, zagadnienia poetyki i teorii literatury.

Publikacje