dr hab. n. weterynaryjnych Waldemar J. Grzegorzewski

Informacje

PL

Fizjologia i rozród

Endokrynologia

Użytkowanie zwierząt laboratoryjnych

Patologia zwierząt

Preparaty krwiozastępcze

Farmakologia

Eng:

Physiology and reproduction

Endocrinology

Laboratory animals usage

Animal pathology

Blood substitutes

Pharmacology

Publikacje