dr hab. Urszula Bentkowska

  • Jednostka:
    Instytut Informatyki
  • Budynek: A0
  • Pokój: 354 B1
  • Nr telefonu: (17) 851-86-02
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-5287-1823
  • Konsultacje: po uzgodnieniu (Teams)

Informacje

Zainteresowania naukowe obejmują, m.in. teorię zbiorów rozmytych i ich uogólnień oraz zastosowania w systemach wspomagania decyzji i eksploracji danych, w szczególności teorię i zastosowania agregacji, wielokryterialne podejmowanie decyzji, uczenie maszynowe.

Książki i publikacje związane z pracą dydaktyczną:

- Urszula Dudziak, Anna Król, Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

- Urszula Dudziak, Józef Drewniak, Wstęp do logiki i teorii mnogości, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

- Urszula Dudziak, Anna Król, CLIL methods in mathematics
at university level, w: Didactics at Higher Institutions - Efficiency of New Methods of
Education, A. Pierścieniak (red.), Mitel, Rzeszów 2012, 99-115.

 

Monografia:

Urszula Bentkowska, Interval-valued methods in Classifications and Decisions, Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol. 378, Springer 2020.

Publikacje i miary naukometryczne:

https://orcid.org/0000-0002-5287-1823

Scopus Author ID: 56488042400

https://scholar.google.pl/citations?user=KqYZ5qMAAAAJ&hl=pl

Publikacje