dr hab. inż. prof. UR Tomasz Dudek

  • Jednostka:
    Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu
  • Budynek: D3
  • Pokój: 323
  • Nr telefonu: 17 872 1630
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-6048-8779
  • Konsultacje: wtorek 10:00-11:30

Informacje

Tematyka badawcza: gospodarka leśna, użytkowanie lasu, pozyskiwanie biomasy leśnej; waloryzacja krajobrazu leśnego, rekreacja leśna, „leczenie lasem”.

Research topics: forest management, forest utilization, harvesting forest biomass, valorization of the forest landscape, forest recreation, forest therapy.

Publikacje