prof. dr hab., dr h.c. Sylwester Czopek

 • Jednostka:
  Kolegium Nauk Humanistycznych - Instytut Archeologii
 • Budynek: A1
 • Pokój: 149
 • Nr telefonu: 17 8721010
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0003-3762-4215
 • Konsultacje: poniedziałki, godz. 13-16

Informacje

Kariera naukowa:

1981 - ukończone z wyróżnieniem studia archeologiczne (UMCS w Lublinie); praca magisterska z nagrodą Prezesa PAN

1989 - stopień doktora (Instytut  Historii Kultury Materialnej PAN/ obecnie -Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

1996 - stopień doktora habilitowanego (Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie)

2003 - tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP (wnioskodawca Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego)

2021 - tytuł dra h. c. (Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franko w Drohobyczu)

Praca zawodowa - 1981-2008 (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie), od 1997 - WSP/Uniwersytet Rzeszowski

Ważniejsze nagrody, odznaczenia i wyróżnienia:

 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1995)
 • Odznaka Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1997)
 • Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami (1999)
 • Nagroda Miasta Rzeszowa w Dziedzinie Nauki (2003)
 • Złoty Krzyż Zasługi (2004)
 • Medale Gloria Artis - Zasłużony dla Kultury Polskiej (brązowy i srebrny; 2005, 2010)
 • Złoty Medal Polskiej Akademii Sukcesu (2017)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)
 • Honorowe Obywatelstwo Miasta Rzeszowa (2019)

Organizacje naukowe i zawodowe:

Członek-Korespondent (od 2015) i Członek Czynny (od 2021) Polskiej Akademii Umiejętności

Członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk (od 2007; Przewodniczący Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza – nieaktualne; Przewodniczący Zespołu do Spraw Ochrony Archeologicznego Dziedzictwa Kulturowego - nieaktualne; Wiceprzewodniczący Komitetu 2017-2020; od 2020 – Przewodniczący Komitetu)

Członek Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności

Członek Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie

Publikacje