dr Stanisław Adamiak

 • Jednostka:
  Instytut Inżynierii Materiałowej
 • Budynek: A0/B2
 • Pokój: 60
 • Nr telefonu: 17 851 87 30
 • Email: [email protected]
 • Konsultacje: wtorek godz. 10.00-11.30

Informacje

Informacje

Zainteresowania naukowe są skoncentrowane na technologiach wytwarzania i badania powłok wytworzonych w procesach PVD. Modyfikacja struktury warstwy wierzchniej na poziomie atomowym poprzez zmianę składu jak i technologii wytwarzania ma wpływ na jej właściwości w skali makroskopowej. Badania ukierunkowane są na poprawę właściwości mechanicznych i eksploatacyjnych (twardości, adhezji, zachowania właściwości w podwyższonych temperaturach, odporności na zużycie tribologiczne warstw  oraz wyznaczenie zależności pomiędzy parametrami nanostruktury a właściwościami mechanicznymi i eksploatacyjnymi.

Publikacje

 1. Adamiak, W.Bochnowski, A.Dziedzic, Ł.Szyller and D.Adamiak: Characteristics of the Structure, Mechanical, and Tribological Properties of a Mo-Mo2N Nanocomposite Coating Deposited on the Ti6Al4V Alloy by Magnetron Sputtering. Materials 2021, 14, 6819. https://doi.org/10.3390/ma14226819. IF: 3.623, lista A 140 pkt.
 2. Dziedzic, W. Bochnowski, S. Adamiak, Ł. Szyller, J. Cebulski, I. Virt, M. Kus-Liśkiewicz, M. Marzec, P. Potera, A. Żaczek, B.Zdeb: Structure and antibacterial properties of Ag and N doped titanium dioxide coatings containing Ti2.85O4N phase, prepared by magnetron sputtering and annealing. Surface and Coatings Technology. Volume 393, 15 July 2020, 125844, doi: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.125844. IF: 3.784, 100 pkt.
 3. Adamiak, E. Łusakowska, E. Dynowska, R. Minikayev, P. Dziawa, A. Szczerbakow and W. Szuszkiewicz: Anisotropy of Selected Mechanical Properties of PbTe. Phys. Status Solidi, vol. B 2019, pp. 1800549(1-6). IF: 1.454, lista A 70 pkt.
 4. Yavorskyi, L. Nykyruy, G. Wisz, P. Potera, S. Adamiak, Sz. Górny: Structural and optical properties of cadmium telluride obtained by physical vapor deposition technique. Applied Nanoscience, pp 1–10, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0872-z
 5. Szlęzak, J. Kelly, A. Ingram, Ya. Shpotyuk, S. Adamiak, A. Dziedzic, J. Cebulski, R. Golovchak, Role of Bi and Ga additives in the physical properties and structure of GeSe4-GeTe4 glasses. Materials Characterization, vol. 142, (2018), 50–58, IF: 2.714; lista A 35 pkt.
 6. Sawicka-Chudy, G. Wisz, Ł. Głowa, M. Sibiński, P. Potera, M. Cholewa, S. Adamiak, E. Rybak-Wilusz, B. Cieniek: TiO2 grown by pulsed laser deposition and reactive DC direct current sputtering as an intermediate buffer layer in photovoltaic structures. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, vol. 13, .2018, pp. 995-1000(6) IF: 0.49; lista A 15 pkt. DOI: https://doi.org/10.1166/jno.2018.2348.
 7. Łusakowska, S. Adamiak, R. Minikayev, P. Skupinski, A. Szczerbakow and W. Szuszkiewicz: Anisotropy of Young’s Modulus and Microhardness of PbTe. Acta Physica Polonica A, vol. 134, 2018, 941-943, IF: 0.43, lista A 15 pkt. DOI: 10.12693/APhysPolA.134.941
 8. Adamiak, M. Zieba, R. Minikayev, A. Reszka, B. Taliashvili and W. Szuszkiewicz: Microhardness and the Young Modulus of Thin, MBE-Grown, (Sn,Mn)Te Layers Containing up to 8% of Mn. Acta Physica Polonica A, Vol. 132, (2017), IF: 0.43, lista A 15 pkt.
 9. Łusakowska, S. Adamiak, P. Adamski, R. Kuna, R. Minikayev, P. Skupinski, A. Szczerbakow and W. Szuszkiewicz: The Young Modulus and Microhardness Anisotropy in (Pb,Cd)Te Solid Solution Crystallizing in the Rock Salt Structure and Containing 5% of Cd. Acta Physica Polonica A, Vol. 132, (2017), IF: 0.43, lista A 15 pkt.
 10. Yaroslav Shpotyuk, Ph.D.; Stanisław Adamiak; Andrzej Dziedzic; Jakub Szlęzak; Wojciech Bochnowski; Józef Cebulski: Nanoscale inhomogeneities mapping in Ga-modified arsenic selenide glasses. Nanoscale Research Letters. DOI 10.1186/s11671-017-1887-1 (2017), 58, lista A 35 pkt.
 11. Shpotyuk, S. Adamiak, E. Bezvushko, J. Cebulski, M. Iskiv, O. Shpotyuk and V. Balitska: Light-Curing Volumetric Shrinkage in Dimethacrylate-Based Dental Composites by Nanoindentation and PAL Study. Nanoscale Research Letters. DOI 10.1186/s11671-017-1845-y, (2017), IF: 2.58, lista A 35 pkt.
 12. P. Saliy, L.I. Nykyruy, R.S. Yavorskyi, S.Adamiak: The Surface Morphology of CdTe Thin Films Obtained by Open Evaporation in Vacuum. Journal Of Nano- And Electronic Physics Ukraina), 9, (2017),
 13. Adamiak, E. Dynowska, A. Dziedzic, K. Szmuc, E. Janik, M. Wiater, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz: Deterioration of Mechanical Properties of MBE-Grown, Metastable Semiconductor Layer with Time: the Case of Zinc Blende MnTe. Acta Physica Polonica A, Vol. 130, No. 5, 1248-1250, (2016), IF: 0.43, lista A 15 pkt.
 14. Kuna, S. Adamiak, S. Petit, P. Baroni, K. Gas, R. Minikayev, A. Szczerbakow, J. Łażewski, W. Szuszkiewicz: Hardening of (Pb,Cd)Te Crystal Lattice with an Increasing CdTe Content in the Solid Solution. Acta Physica Polonica A, Vol. 130, No. 5, 1245-1247, (2016), IF: 0.43, lista A 15 pkt.
 15. Berchenko, R. Vitchev, W. Bochnowski, M. Trzyna, S. Adamiak, A. Dziedzic, J. Cebulski: An out-of-specification element oxide found in the subsurface layer of Ni superalloys after annealing in air. Corrosion Science, vol. 108, (2016), pp 205-208, IF 5.41, lista A 45 pkt.
 16. Berchenko N., Story T., Trzyna M., Fadeev S., Kurbanov K., Adamiak S.,• Bochnowski W., Dziedzic A., Cebulski J.: Comparison of oxidation processes in binary selenides and tellurides, Surface and Interface Analysis 2016, pp 547-551. IF 1.01, Lista A 15pkt
 17. Adamiak S, Bochnowski W., Dziedzic A., Filip R., Szeregii E: Structure and properties of the coatings aluminides on the Inconel 625 superalloy. High Temperature Materials and Processes, Volume 35, Issue 1. Pages 103-112, ISSN: 2191-0324, (2016). IF 0.35, Lista A 15 pkt.
 18. Bochnowski, A. Dziedzic, S. Adamiak, M. Berchenko, M. Trzyna, J. Cebulski: Characteristics of oxide layers produced on the AISI 321 stainless steel after annealing. Archives of Metallurgy and Materials. Archives of Metallurgy and Materials, vol 60, issue 3, 2015, 2327-2334, IF 1.1, lista A 25 pkt.
 19. Dziedzic, J. Lubas, W. Bochnowski and S. Adamiak: The mechanisms of tribological wear in lubricated sliding bearings composed of soft bearing alloys with borided steel. Journal of Engineering Tribology, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part J: J Engineering Tribology 2016, Vol. 230(3) 350–363 (2015), IF 0.90, Lista A 20 pkt.
 20. Adamiak S., Berchenko N., Bochnowski W., Dziedzic A., Trzyna M., Fadeyev S., Cebulski J.: Surface phenomena in a precipitation-hardenable nickel-chromium alloy during multiple heating/cooling. Thin Solid Films 591 (2015) 311- 315, IF 1.79, Lista A 30 pkt.
 21. Berchenko N., Trzyna M., Adamiak S., Bochnowski W., Sakseev D., Dziedzic A., Cebulski J., Changes of PbSnTe thin film thickness due to the oxidation by different methods, Thin Solid Films, 591 (2015) 346 – 350, IF 1.79, Lista A 30 pkt.
 22. Adamiak, Structure of X5CrNi18-10 and S355NL steels after remelting with the electric arc. Archives of foundry engineering, Vol. 12, Issue 2, Katowice-Gliwice, (2012), Lista B 6 pkt.
 23. Łapiński, A. Dziedzic, W. Bochnowski, S. Adamiak, S. Sandomierski, The quality of welded connections elements from the steel 30HGS and titanium alloy Ti6Al4V, Archives of foundry engineering, Vol. 12, Issue 2, Katowice-Gliwice, s.159-166 (2012), Lista B 6 pkt.
 24. Adamiak, Fractographic research of the C45 steel remelted with a plasma of electric arc. Archives of foundry engineering, Vol. 11, Issue 3, Katowice-Gliwice, (2011), Lista B 9 pkt.
 25. Adamiak, Andrzej Dziedzic: Comparing the tribiological resistance of the tool steel C90 and HS 6-5-2 remelted with the electric arc, Archives of foundry engineering (Archiwum Odlewnictwa), Vol. 10, Issue 1, Katowice-Gliwice 2010, s.291-294, Lista B 9 pkt.
 26. Adamiak, The influence of the laser doping with boron on a steel 30MnB4 structure and properties. Archives of foundry engineering (Archiwum Odlewnictwa), Vol. 10, Issue 1, Katowice – Gliwice, s.361-364, (2010), Lista B 9 pkt.
 27. Dziedzic, S. Adamiak, The comparison of the structure and microhardness of the tool steel C90 and HS 6-5-2 remelted with the electric arc, Archives of foundry engineering (Archiwum Odlewnictwa), Vol. 10, Issue 2, Katowice-Gliwice 2010, s.39-42. Lista B 9 pkt.
 28. Bylica, A. Dziedzic, W. Bochnowski, S. Adamiak, Odporność tribologiczna wybranych stali po nadtopieniu laserowym, Wyd. Naukowe Akapit, Kraków, s.434-441, 2010, 3 pkt.
 29. Adamiak, Structure of carbon steels after remelting of the surface layer with the electric arc. Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa), Volume 9, Issue 2, s.181-184, (2009), Lista B 6 pkt.
 30. Adamiak, Microhardness and tribological wear of the steels remelted with an electric arc. Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa), Volume 9, Issue 2, s.177-180, (2009), Lista B 6 pkt.
 31. Adamiak, The remelting of the surface layer of C15 steel with an electric arc. „Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa), Volume 8, Issue 3, s. 5-10, (2008), Lista B 6 pkt.
 32. Adamiak, The influence of GTAW processing parameters on a geometry of remelted of C45 steel. Archives of Foundry Engineering, (Archiwum Odlewnictwa) Volume 8, Issue 1, s. 9-12, (2008), Lista B 6 pkt.
 33. Bylica S. Adamiak, The effect of GTAW processing on the structure and microhardness of C45 steel. Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa) Volume 8, Issue 1, s 45-48, (2008), Lista B 6 pkt.
 34. Stanisław Adamiak, Wojciech Bochnowski, Andrzej Dziedzic, Laser strengthening of tool steel, Proceedings of SPIE, Vol. 6598, Washington, USA, 2007, s. 112-120. 7 pkt.
 35. Adamiak, The remelting of C90U steel with using GTAW method. Archives of Foundry Engineering Volume 7, Issue 3, 2007, Lista B 6 pkt.
 36. Adamiak, Właściwości żeliwa szarego nadtopionego wiązką laserową. Archives of Foundry, Rocznik 6, nr 18. Katowice-Gliwice, 2006. Lista B 6 pkt.
 37. Andrzej Bylica, Andrzej Dziedzic, Wojciech Bochnowski, Stanisław Adamiak, Mikrostruktura i właściwości stali narzędziowych nadtopionych laserem CO2, Archives of Foundry, R. 5, Nr 15, Katowice 2005, s.-45-52. Lista B 6 pkt.
 38. Andrzej Bylica, Stanisław Adamiak, Andrzej Dziedzic, Wpływ obróbki laserowej na strukturę i właściwości wybranych stali narzędziowych do pracy na zimno, Archives of Foundry, Rocznik 4, nr 11, Katowice, 2004, s. 96-101. Lista B 4 pkt.
 39. Andrzej Bylica, Andrzej Dziedzic, Stanisław Adamiak, Wpływ nadtopienia laserowego na mikrostrukturę i wybrane właściwości stali narzędziowych X38CrMoV5-1 i HS 6-5-2, Archives of Foundry, Rocznik 4, nr 11, Katowice, 2004, s. 86-95. Lista B 4 pkt.
 40. Andrzej Bylica, Stanisław Adamiak, Wojciech Bochnowski, Andrzej Dziedzic: Naprężenia własne w hartowanych laserowo stalach SK5MC, SW7M, 45, Archives of Foundry, Rocznik 3, Nr 8, Katowice-Gliwice, 2003, s.33-4 Lista B 4 pkt.
 41. Andrzej Bylica, Stanisław Adamiak, Wpływ obróbki laserowej na kształtowanie warstwy wierzchniej żeliwa sferoidalnego, Archives of Foundry, Polska Akademia Nauk, Oddział Katowice Komisja Odlewnictwa, Rocznik 3, Nr 7, 2003, Lista B 4 pkt.
 42. Bylica, S. Adamiak: Laserowe umacnianie stali niestopowych, Archives of Foundry, Rocznik 2, Nr 6, s. 43-54, 2002, Lista B 4 pkt.
 43. Bylica, S. Adamiak, Wpływ parametrów hartowania laserowego na strukturę, twardość i odporność tribologiczną stali niestopowych. Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków, t.2, s. 2-27, 2002, 3 pkt
 44. Andrzej Bylica, Stanisław Adamiak, Wojciech Bochnowski, Andrzej Dziedzic: Laser beam hardening of cast carbon steels, plain cast irons and high speed steels. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering. Washington, USA, 2000.

 

Publikacje w materiałach pokonferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

 1. Łusakowska, S. Adamiak, P. Skupiński, P. Dziawa, A. Szczerbakow, W. Szuszkiewicz Anisotropy of Young’s Modulus and Microhardness of PbTe. 47th International School & Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2018" Szczyrk, Poland, June 16–22, 2018
 2. Adamiak, K. Matracki, E. Dynowska, P. Dziawa, B. Taliashvili, M. Wiater, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz: Microhardness Measurements for MBE-Grown, Metal Telluride Layers: 'Pop-In' Effect and Dislocations. Proceedings of the 45th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2017", Szczyrk, Poland, June 17-23, 2017.
 3. Adamiak, M. Zieba, R. Minikayev, A. Reszka, B. Taliashvili, W. Szuszkiewicz. Microhardness and Young’s Modulus of Thin, MBE-Grown, (Sn,Mn)Te Layers Containing up to 8% of MnTe. Proceedings of the 45th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2017", Szczyrk, Poland, June 17-23, 2017.
 4. Trzyna, W. Bochnowski, S. Adamiak, A. Dziedzic, N. Berchenko, J. Cebulski: Investigation of oxide layers produced on the stainless steel after annealing. Proceedings of the 45th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2017", Szczyrk, Poland, June 17-23, 2017.
 5. Łusakowska, S. Adamiak, P. Adamski, R. Kuna, R. Minikayev, P. Skupiński, A. Szczerbakow, W. Szuszkiewicz: Young’s Modulus Anisotropy in Semiconductors Crystallizing in the Rock Salt Structure: (Pb,Cd)Te and (Pb,Sn)Se Solid Solutions. Proceedings of the 45th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2017", Szczyrk, Poland, June 17-23, 2017.
 6. R., Nykyrui L., Wisz G., Potera P., Adamiak S., Górny Sz.: Structure, optical and electrical properties CdTe prepared by vapor-phase condensation. International research and practice conference: nanotechnology and nanomaterials (Nano-2017), Chernivtsi, Ukraine, 3‑26 August 2017.
 7. Adamiak, E. Dynowska, P. Dziawa, A. Szczerbakow, B. Talashvili, M. Wiater, B. Witkowska, T. Wojtowicz and W. Szuszkiewicz: Difference in mechanical properties of bulk crystals and MBE-grown layers of metal tellurides. 33rd International Conference on the Physics of Semiconductors, Beijing, China, 7.31-8.5, 2016.
 8. Adamiak, P. Adamski, K. Matracki, D. Płoch, E. Dynowska, P.Dziawa, A. Szczerbakow, B. Talashvili, M. Wiater, B. Witkowska, T. Wojtowicz, and W. Szuszkiewicz: Substantial Difference in Selected Mechanical Properties of CdTe and PbTe Crystals Grown by Equilibrium and Non-Equilibrium Growth Techniques. Proceedings of the 45th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2016", Szczyrk, Poland, June 18-24, 2016,
 9. 2: R. Kuna, Adamiak, S. Petit, P. Baroni, K. Gas, R. Minikayev, A. Szczerbakow and W. Szuszkiewicz: Hardening of (Pb,Cd)Te Crystal Lattice with an Increasing CdTe Content in the Solid Solution. Proceedings of the 45th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2016", Szczyrk, Poland, June 18-24, 2016,
 10. Dynowska, S. Adamiak, M. Wiater, B. Witkowska, T. Wojtowicz, and W. Szuszkiewicz: Is an Application of a Semiconductor in its Metastable Crystal Form a Danger for the Lifetime of Possible Device?. Proceedings of the 45th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2016",  Szczyrk, Poland, June 18-24, 2016
 1. Habinskij V., Yu. Pavlovskyy, I. Virt, M. Trzyna, W. Bochnowski, Adamiak, A. Dziedzic, J. Cebulski, P. Potera, I. Rudyj, I. Lopatynskyi., Properties of thin metal nitride films obtained by laser deposition. Materials of Scientifics and Technical Conference Laser Technologies. Laser and their Applications (2015), 88-90.
 2. Bochnowski W., Dziedzic A., Adamiak S., Szeregij , Application of ea signal to evaluate the degradation of X6CrNiTi18-10 steel during tensile test, MTM - Machines, Technologies, Materials; Internnational virtual journal, issue 11/2014, 2014.
 3. Trzyna, N. Berchenko, I. Virt, W. Bochnowski, S. Adamiak, A. Dziedzic, R. Jakieła, J.Cebulski, Structure and properties of AlN thin films deposited by pulsed laser deposition, Abstracts of  43rd "Jaszowiec" School & Conference of the Physics of Semiconductors, Wisla, Poland, June 7-12, 264, 2014.
 4. Adamiak, N. Berchenko, W. Bochnowski, A. Dziedzic, M. Trzyna and J. Cebulski, thermodynamics of inconel alloy x-750 surface layer formation under cyclic oxidation, 16th International Conference on Thin Films, Dubrovnik, Croatia October, 13-16, 2014.
 5. Berchenko, M. Trzyna, S. Adamiak, W. Bochnowski, A. Dziedzic and J. Cebulski, Changes of PbSnTe thin film thickness due to the oxidation by different methods, 16th International Conference on Thin Films, Dubrovnik, Croatia October, 13 16, 2014.
 6. Adamiak, N. Berczenko, W. Bochnowski, A. Dziedzic, S. Fadeev, J. Grandysa, M. Trzyna, J. Cebulski: Investigation of oxidation behavior of  Inconel Alloy X-750 by TOF SIMS. 15th European Conference on Applications  of Surface and Interface Analysis 2013,  ECASIA’13 Forte Village Resort, Sardinia, Italy, 2013.
 7. Prochorenko, W. Bochnowski, S. Adamiak, E. Szeregij, I. Zakijew, D. Janusz: Kорреляции между параметрами твердости и термоэлектрическими характеристиками защитных по-крытий (tłum: Korelacja między parametrami twardości i termoelektry cznymi właściwościami powłok ochronnych). Materiały i pokrycia w ekstremalnych warunkach: obciążenia, zastawania, technologie ekologiczne, pozyskiwanie i utylizowanie, Krym, Ukraina, 2010.
 8. Andrzej Bylica, Stanisław Adamiak, Wojciech Bochnowski, Andrzej Dziedzic, Struktury stopów żelaza z węglem po umacnianiu laserowym, 9. Sympozjum Techniki Laserowej, Szczecin-Świnoujście, 2009, s.85. .
 9. Bylica, S. Adamiak, Wpływ parametrów obróbki metodą GTAW na strukturę stali C15. Condensed matter physics & Applied material science, Lwów (Ukraina), s. 63, 2007. 1 pkt.
 10. Andrzej Bylica, Stanisław Adamiak, Wojciech Bochnowski, Andrzej Dziedzic, Laserowe umacnianie stali narzędziowych, 8. Sympozjum Techniki Laserowej, Szczecin-Świnoujście, 2006, s.205-216, 1pkt.
 11. Prochorenko, Z. Bojar, S. Adamiak, B. Łozińskij: Relaksacja struktury i akustyczne właściwości po odkształceniu stopów niklowo-chromowych, IX Międzynarodowa konferencja Naukowo-Techniczna – Budowa maszyn i przestrzeń techniczna XXI, Donieck (Ukraina), 2002. 1pkt.
 12. Bylica, S. Adamiak, Hartowanie laserowe żeliwa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Optymalizacja systemów produkcyjnych. Krystalizacja - wytwarzanie. Łódź – Rogów, s.31-41, 2001, 1pkt.
 13. Bylica, S.Adamiak, W.Bochnowski, A.Dziedzic: Laserowe hartowanie staliw węglowych, żeliw niestopowych oraz stali szybkotnących. VI Sympozjum Techniki Laserowej, Szczecin-Świnoujście, 1999, s.338-353. 1pkt.