Prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski

  • Jednostka:
    Instytut Nauk o Zdrowiu
  • Budynek: G5
  • Pokój: 1
  • Nr telefonu: +48 17 851-89-65
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-4346-138X
  • Konsultacje: Najlepiej poprzez e-mail

Informacje

Neurochirurg od 30 lat pracujący w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się chirurgią podstawy czaszki i chirurgią nowotworów głowy i szyi. Zajmuję się także etyką medyczną i bioetyką pełniąc od 23 lat funkcję sekretarza Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia i uczestnicząc w Komitecie Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Publikacje