dr hab. inż. Piotr Kuźniar, prof. UR

  • Jednostka:
    Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej
  • Budynek: D9
  • Pokój: 48
  • Nr telefonu: 178721548
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-6607-6636
  • Konsultacje: Środa: 11.30 - 13.00

Informacje

Publikacje