dr Piotr Cyrek

 • Jednostka:
  Instytut Ekonomii i Finansów KNS
 • Budynek: D1
 • Pokój: 316
 • Nr telefonu: 17 8721622
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-8306-1612
 • Konsultacje: -

Informacje

 

 • Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

 

Prowadzone zajęcia

 • Techniki sprzedaży usług
 • Techniki sprzedaży usług finansowych
 • Kształtowanie relacji z klientem na rynku usług finansowych
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Marketing bankowy i techniki wspierania sprzedaży
 • Strategie i techniki negocjacyjne w biznesie i na rynku pracy
 • Techniki obsługi klienta w usługach publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zrównoważony rozwój gospodarki regionalnej
 • Wielofunkcyjny rozwój gospodarki lokalnej
 • Ekonomika i organizacja gospodarki turystycznej

 

Zainteresowania naukowe

 • Handel detaliczny
 • Skuteczność i efektywność strategii marketingowych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego
 • Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania zachowań nabywczych klientów
 • Stosunek klientów do przekształceń w sferze handlu detalicznego
 • Znaczenie zasobów ludzkich w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
 • Kompetencje interpersonalne
 • Techniki negocjacyjne

 

Publikacje