dr hab. prof. UR Piotr Berdowski

 • Jednostka:
  Instytut Historii
 • Budynek: Rejtana 16c
 • Pokój: 217B
 • Nr telefonu: -
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-9162-303X
 • Konsultacje: Informacja na stronie IH

Informacje

Wykształcenie

 • 1991-1996 – Studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku Historia.
 • 1996-2002 – Studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Filologia Klasyczna.
 • 2002 – Doktor nauk humanistycznych, Wydział Socjologiczno-Historyczny UR, na podstawie rozprawy doktorskiej "Liquamen flos excellens. Studia nad handlem, reklamą i spożyciem przetworów rybnych w starożytnej Grecji i Rzymie".
 • 2016 – Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, Wydział Socjologiczno-Historyczny UR, na podstawie książki Res gestae Neptuni filii. Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe, Rzeszów 2015.

Przebieg pracy zawodowej

 • 1996-2001 – asystent w Instytucie Historii Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie
 • 2001-2003 – asystent w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 2003-2014 – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 2004-2013 – wykładowca w PWSZ w Przemyślu (od 2006 PWSW w Przemyślu)
 • 2014–2016 – starszy wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • od 2016 – profesor UR w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obszar zainteresowań naukowych

 • historia polityczna i społeczna późnej republiki rzymskiej i wczesnego pryncypatu
 • literatura grecka i łacińska
 • historia gospodarcza antyku grecko-rzymskiego

Wybrane publikacje

 • Cicero’s ‘political programme’ in the Pro Roscio Amerino, Palamedes 15 (2023) (w druku).
 • Why Octavian married Scribonia, Klio 102.2 (2020), 601-616.
 • Violence as an Interpretative Category in Cassius Dio: The Terror under Sulla in 82 BCE, in: C.H. Lange, A.G. Scott (eds), Cassius Dio: the Impact of Violence, War, and Civil War, Brill: Leiden 2020 (Brill's Historiography of Rome and Its Empire Series, 8), 15–45.
 • Was Carthago Nova captured by Gnaeus Pompeius in 46 and by Sextus Pompeius in 44 B.C.?, Aevum. Rassegna di Scienze storiche linguistiche e filologiche 93.1 (2019), 175–190.
 • Ex amicis Augusti: P. Vedius Pollio, Palamedes. A Journal of Ancient History 12/13 (2017/18), 93–140.
 • RRC 469–470 and the Spanish Revolt in 46 B.C., Annali dell Istituto Italiano di Numismatica 63 (2017), 163–178.
 • Mare pacavi a praedonibus: Octavian and origins of piracy accusation against Sextus Pompeius, Eos 104 (2017), 267–284.
 • Res gestae Neptuni filii. Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe, Rzeszów 2015.
 • Kilka uwag na temat infirmitas mulierum i ekonomicznej aktywności kobiet w starożytnym Rzymie, w: S. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, S. Wieczorek, W. Zawitkowska (eds.), Człowiek, społeczeństwo, źródło. Studia dedykowane profesor Jadwidze Hoff, Rzeszów 2014: 147–163.
 • Pietas erga patriam: ideology and politics in Rome in the early first century BC – the evidence from coins and glandes inscriptae, in K. Twardowska, M. Salamon, S. Sprawski, M. Stachura, S. Turlej (eds), Within the Circle of Ancient Ideas and Virtutes, Kraków 2014: 143–159.
 • In search of the lexical meaning of the Latin terms cetarius and cetaria, Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache 89 (2013): 47–61.
 • Gn. Pompeius, the son of Pompey the Great: An Embarrassing Ally in the African War? (48-46 B.C.), Palamedes. A Journal of Ancient History 7 (2012): 117–142.
 • The Treaty of Missenum (38 B.C.) and the “Fourth Tyrant”, w: S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk (eds), Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, Poznań 2011: 31–46.
 • Roman Businesswomen. I: The case of the producers and distributors of garum in Pompeii, Analecta Archaeologica Ressoviensia 3 (2008): 251–271.
 • Heroes and fish in Homer, Palamedes. A Journal of Ancient History 3 (2008): 75–91.
 • Some remarks on the economic activity of women in the Roman Empire: a research problem, w: P. Berdowski, B. Blahaczek (eds), Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, Rzeszów 2007: 283–298.
 • At quem non ceno, barbarus mihi est. Homer i źródła paradygmatów kulinarnych barbarzyńców, w: K. Nawotka, M. Pawlak (eds.), Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, Wrocław 2007 (Antiquitas 29): 61–84.
 • Garum of Herod the Great (a Latin-Greek inscription on the amphora from Masada), Analecta Archaeologica Ressoviensia 1 (2006): 239–57 [= Garum of Herod the Great (Latin-Greek inscription on the amphora from Masada, The Qumran Chronicle 16.4–4 (2008): 107–122 – updated version of the original publication from 2006 r.].
 • Tituli picti und die antike Werbesprache für Fischprodukte, Münstersche Beiträge z. antiken Handelsgeschichte, 22.2 (2003): 18–54.

Publikacje