dr hab. Paweł Kuca

  • Jednostka:
    Instytut Nauk o Polityce
  • Budynek: A2
  • Pokój: 334
  • Nr telefonu: 17 872 10 58
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-9424-090X
  • Konsultacje: środa 11.45-13.15

Informacje

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2022 r.). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009 r.). Zainteresowania badawcze obejmują funkcjonowanie mediów regionalnych i lokalnych, prowadzenie polityki informacyjnej organizacji, a także współczesne procesy dotyczące funkcjonowania mediów i dziennikarzy. Od 2011 r. pracownik Katedry Politologii, a następnie Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2012-2020 zastępca kierownika, a następnie zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2001-2010 dziennikarz mediów regionalnych w województwie podkarpackim. Konsultant i doradca przy realizacji projektów z zakresu public relations i media relations. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, a także Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek redakcji czasopisma Naukowy Przegląd Dziennikarski.

Publikacje