dr Marta Jańczak-Pieniążek

  • Jednostka:
    Instytut Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Produkcji Roślinnej
  • Budynek: D9
  • Pokój: 325
  • Nr telefonu: 177855325
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-4655-7974
  • Konsultacje: wtorek 10:00-11:30

Informacje

Badania obejmują:

- doskonalenie technologii produkcji roślin uprawnych w szczególności zbóż
- wpływ czynników agrotechnicznych i środowiskowych na różnicowanie parametrów jakościowych ziarna różnych gatunków roślin zbożowych
- wpływ czynników stresowych na przebieg procesów fizjologicznych i biochemicznych roślin uprawnych.

The research includes:
- improving the production technology of crop plants, especially cereals
- influence of agrotechnical and environmental factors on the differentiation of the quality parameters of grains of various species of cereal plants
- influence of stress factors on the course of physiological and biochemical processes in crop plants.

Publikacje