dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski

 • Jednostka:
  Instytut Nauk Medycznych
 • Budynek: G4
 • Pokój: 216
 • Nr telefonu: +48604211824
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-4431-834X
 • Konsultacje: wtorek 14:00-15:00

Informacje

Publikacje (ostatnie 5 lat):

Prace oryginalne:

 1. Więch P, Dąbrowski M, Bazaliński D, Sałacińska I, Korczowski B, Binkowska-Bury M. Bioelectrical Impedance Phase Angle as an indicator of malnutrition in hospitalized children with diagnosed Inflammatory Bowel Diseases – A case control study. Nutrients 2018; 10: 499. doi:10.3390/nu10040499
 2. Dereziński T, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Uruska A, Dąbrowski M. Visceral Adiposity Index as a useful tool for the assessment of cardio-metabolic risk in women aged 65-74 living in central Poland. Diabetes Metab Res Rev. 2018 Nov; 34(8): e3052. doi: 10.1002/dmrr.3052. Epub 2018 Aug 15.
 3. Dąbrowski M, Mielnik-Niedzielska G, Nowakowski A. Association between hearing organ and renal function in young adult type 1 diabetic patients. A cross-sectional study. Sci Rep. 2018 Aug 23; 8(1): 12645. doi: 10.1038/s41598-018-31057-6.
 4. Więch P, Chmiel Z, Sałacińska I, Bazaliński D, Bartosiewicz A, Mazur A, Korczowski B, Binkowska-Bury M, Dąbrowski M. The relationship between body composition and a gluten free diet  in children with celiac disease. Nutrients 2018, 10, 1817; doi:10.3390/nu10111817.
 5. Więch P, Bazaliński D, Sałacińska I, Binkowska-Bury M, Korczowski B, Mazur A, Kózka M, Dąbrowski M. Decreased Bioelectrical Impedance Phase Angle in Children and Adolescents With Newly Diagnosed Type 1 Diabetes. A case-control study. J Clin Med 2018, 7(12), 516.
 6. Więch P, Sałacińska I, Bazaliński D, Dąbrowski M. Body Composition and Phase Angle as an Indicator of Nutritional Status in Hospitalized Children with Juvenile Idiopathic Arthritis. Pediatric Rheumatol 2018; 16: 82; https://doi.org/10.1186/s12969-018-0297-y
 7. Czenczek-Lewandowska E, Leszczak J, Baran J, Weres A, Wyszyńska J, Lewandowski B, Dąbrowski M, Mazur A. Levels of Physical Activity in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes in Relation to the Healthy Comparators and to the Method of Insulin Therapy Used. Int J Environ Res Public Health.2019 Sep 19; 16(18). pii: E3498. doi: 10.3390/ijerph16183498.
 8. Dereziński T, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Uruska A, Dąbrowski M. Anthropometric, metabolic and clinical factors associated with diabetes and prediabetes prevalence in women aged 65–74 living in central Poland. Clinical Diabetology 2019; 8(5): 238-247. DOI: 10.5603/DK.2019.0022
 9. Sobek G, Łuszczki E, Dąbrowski M, Dereń K, Baran J, Weres A, Mazur A. Preferences for sweet and fatty taste in children and their mothers in association with weight status. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jan 15; 17(2). pii: E538. doi: 10.3390/ijerph17020538.
 10. Dereziński T, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Uruska A, Dąbrowski M. Abdominal Aorta Diameter as a Novel Marker of Diabetes Incidence Risk in Elderly Women. Sci Rep 2020; 10: 13734. doi 10.1038/s41598-020-70736-1
 11. Idso J, Telega G, Dabrowski M, Magill S, Kidambi S. Cost and Quality of Diabetes Care: Comparisons between Rzeszow, Podkarpacie, Poland and Waukesha, Wisconsin, US. Clin Diabetol 2020; 9 (6): 469–474.
 12. Dąbrowski M. Diabetes, antidiabetic medications and cancer risk in type 2 diabetes: Focus on SGLT-2 inhibitors. J. Mol. Sci. 2021; 22(4): 1680.
 13. Dembiński Ł, Mazur A, Dąbrowski M, Jackowska T, Banaszkiewicz A. Knowledge of Medical Students and Medical Professionals Regarding Nutritional Deficiencies in Patients with Celiac Disease. Nutrients 2021; 13(6): 1771
 14. Kubica J, Kubica A, Grzelakowska K, Stolarek W, Grąbczewska Z, Michalski P, Niezgoda P, Bartuś S, Budaj A, Dąbrowski M, Drożdż J, Gellert R, Jaguszewski M, Jankowski P, Legutko J, Lesiak M, Leszek P, Małyszko J, Mitkowski P, Nessler J, Pawlaczyk K, Siller-Matula J, Stompór T, Wolnik B, Navarese EP. Inhibitors of sodium-glucose transport protein 2: A new multidirectional therapeutic option for heart failure patients. Cardiol J. 2021 Oct 28. doi: 10.5603/CJ.a2021.0133. Epub ahead of print.
 15. Sobek G and Dąbrowski M. The importance of the taste preferences and sensitivity of mothers and their children in the aspect of excessive body weight of children. Front Endocrinol (Lausanne). 2022; 13: 1031884.
 16. Polak-Szczybyło Ewelina, Stępień Agnieszka Ewa, Zielińska Magdalena, Dąbrowski Mariusz. Hashimoto Thyroiditis, but Not Hypothyroidism Due to Other Causes, Is Associated with Lower Phase Angle Score in Adult Women: A Pilot Cross-Sectional Study. J Clin Med. 2023; 12: 56. Published: 21 December 2022

Prace poglądowe:

 1. Jakubek-Kipa K, Gramatyka-Drążek E, Dąbrowski M, Mazur A. Defekty genetyczne komórek β na przykładzie cukrzycy typu MODY. Diabetologia Po Dyplomie 2021; 18(2):
 2. Dąbrowski M. Wskazania do włączenia insuliny w cukrzycy typu 2. Diabetologia Po Dyplomie 2022; 19(1): 25-30.

Rozdziały podręczników/książek:

 1. Małecki M, Dąbrowski M, Świder G. Stany nagłe w endokrynologii. (w) Guzik B, Grodzki T, Guzik T. (red) Stany nagłe w podstawowej opiece zdrowotnej. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2021. 119-128.
 2. Juza A, Klupa T, Dąbrowski M. Leczenie cukrzycy typu 2 u chorego z nadciśnieniem tętniczym i nadciśnienia u chorego z cukrzycą. (w) Olszanecka A. (red.) Nadciśnienie tętnicze w roli głównej i drugoplanowej. Wydawnictwo ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa 2022. 57-68.
 3. Dąbrowski M. (w) Moczulski D, Czupryniak L (red.) tom Diabetologia z serii WIELKA INTERNA. Medical Tribune Polska 2023: 197-203 (w przygotowaniu do druku)

 

Publikacje