dr Marcin Halicki

  • Jednostka:
    Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
  • Budynek: D9
  • Pokój: 354
  • Nr telefonu: 17 785 53 54
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-5343-0093
  • Konsultacje: czwartek: 12:30-15:30

Informacje

W swojej pracy badawczej skupia się na finansowych aspektach logistyki, finansowych aspektach łańcucha dostaw, ryzyku w łańcuchu dostaw, zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniu ryzykiem.

 

While researching, he focuses on the financial aspects of logistics, the supply chains, risk in the supply chains, the supply chain management and risk management.

 

Publikacje