dr inż. Marcin Grochowina

 • Jednostka:
  Zakłąd Mechatroniki i Automatyki
 • Budynek: A0
 • Pokój: 374
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-6033-0210
 • Konsultacje: Środa 8:30 - 10:00

Informacje

 

 • adiunkt w grupie badawczo-naukowej,
 • doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, stopień uzyskany na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej,
 • absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej, kierunku elektrotechnika, specjalność aparatura elektroniczna.
Zainteresowania naukowe
 • systemy klasyfikacyjne i wspomagające podejmowanie decyzji,
 • sztuczna inteligencja,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
 • Układy mikroprocesorowe
 • Programowalne układy logiczne (FPGA),
 • Języki programowania i technologie internetowe
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 

Publikacje

 • "Krupa, Krzysztof; Grochowina, Marcin; ",Microprocessor implementation of the sound source location process based on the correlation of signals,"2018 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA)",59-63,2018,IEEE
 • "Grochowina, Marcin; Leniowska, Lucyna; Dulkiewicz, Piotr; ",Application of Artificial Neural Networks for the Diagnosis of the Condition of the Arterio-venous Fistula on the Basis of Acoustic Signals,"Brain Informatics and Health: International Conference, BIH 2014, Warsaw, Poland, August 11-14, 2014, Proceedings",400-411,2014,Springer International Publishing
 • "Grochowina, Marcin; Leniowski, Ryszard; Leniowska, Lucyna; ",Ocena napędów firmy Faulhaber pod kątem projektowania układu sterowania robota chirurgicznego ROCH-1,ADVANCES IN MEDICAL ROBOTICS,101,
 • "Grochowina, Marcin; Leniowska, Lucyna; ",Comparison of SVM and k-NN classifiers in the estimation of the state of the arteriovenous fistula problem,2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS),249-254,2015,IEEE
 • "Grochowina, Marcin; Leniowska, Lucyna; ",The new method of the selection of features for the k-NN classifier in the arteriovenous fistula state estimation,2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS),281-285,2016,IEEE
 • "Grochowina, M; Leniowska, L; ",Dobór cech diagnostycznych dla klasyfikatora SVM w zadaniu klasyfikacji stanu przetoki tętniczo-żylnej na podstawie sygnału akustycznego,Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna,22,4,2016,
 • "Grochowina, Marcin; Leniowska, Lucyna; Gala-Błądzińska, Agnieszka; ",The prototype device for non-invasive diagnosis of arteriovenous fistula condition using machine learning methods,Scientific Reports,10,1,1-11,2020,Nature Publishing Group
 • "Leniowska, Lucyna; Grochowina, Marcin; Sierżęga, Mariusz; Hołota, Bogumił; ",An Adaptive Method for Reducing Vibrations of Circular Plates with Recursive Identification,Applied Sciences,12,5,2723,2022,MDPI
 • "Grochowina, Marcin; Wojnar, Kamil; Leniowska, Lucyna; ",An application of wavelet transform for non-invasive evaluation of arteriovenous fistula state,"2019 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA)",214-217,2019,IEEE
 • "Grochowina, Marcin; Leniowska, Lucyna; ",Design and implementation of a device supporting automatic diagnosis of arteriovenous fistula,"2018 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA)",186-190,2018,IEEE
 • "Leniowski, Ryszard; Leniowska, Lucyna; Wroński, Michał; Tomecki, Krzysztof; Grochowina, Marcin; Ryk, Łukasz; ",Intelligent candidate recommendation system based on experimental calculation of the similarity model,2022 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE),1-7,2022,IEEE
 • "Gil, Dorota; Grochowina, Marcin; Leniowska, Lucyna; ",Detecting of the rolling bearing state based on acoustic signal and the k-NN classifier,"2019 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA)",246-249,2019,IEEE
 • "Grochowina, Marcin; Leniowska, Lucyna; ",Applying DCT Combined Cepstrum for the Assessment of the Arteriovenous Fistula Condition,"Computational Science–ICCS 2021: 21st International Conference, Krakow, Poland, June 16–18, 2021, Proceedings, Part III",684-692,2021,Springer International Publishing Cham
 • "Grochowina, Marcin; Leniowska, Lucyna; ",Analysys of the impact of disturbance on the arteriovenous fistula state classification.,FedCSIS (Communication Papers),51-55,2017,

Publikacje