prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan

 • Jednostka:
  Zakład Chemii i Toksykologii Żywności
 • Budynek: D3
 • Pokój: 129
 • Nr telefonu: 17 872 1619
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0003-1601-6296
 • Konsultacje: Poniedziałek 14:30-16:00

Informacje

Zainteresowania badawcze:

 • analiza i autentykacja miodów i innych produktów pszczelich;
 • wykorzystanie innowacyjnych metod do dekrystalizacji miodu;
 • badanie synergizmu produktów pszczelich i ziół - projektowanie nowych produktów dla apifitoterapii;
 • mechanizmy toksyczności kadmu i poszukiwanie naturalnych substancji protektorowych.

Research interests:

 • analysis and authentication of honey and other bee products;
 • the use of innovative methods for honey decrystallization;
 • research on the synergism of bee products and herbs -designing new products for apiphytotherapy;
 • cadmium toxicity mechanisms and search for natural protectors;

Publikacje