dr Krzysztof Kucab

  • Jednostka:
    Instytut Nauk Fizycznych
  • Budynek: A0
  • Pokój: 215/314 B1L
  • Nr telefonu: +48 17 8518580
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-6157-3775
  • Konsultacje: poniedziałek 9:00 - 9:30, 13:45 - 14:15; środa 12:00 - 12:30

Informacje

Zainteresowania naukowe

Współistnienie nadprzewodnictwa i oddziaływań magnetycznych. Szeroko pojęte zagadnienia z tzw. energy harvesting (pozyskiwaniem energii).

Publikacje