dr Krystyna Gielarek-Gorczyca

  • Jednostka:
    Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
  • Budynek: A1
  • Pokój: 108
  • Nr telefonu: 17 872 12 30
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-3590-6537
  • Konsultacje: Wtorek, godz.10.00-11.30

Informacje

Dr Krystyna Gielarek-Gorczyca – literaturoznawczyni, copywriter, specjalista content marketingu. Adiunkt w Zakładzie Kultury Mediów w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zainteresowania naukowe związane z medioznawstwem: marketing narracyjny w promocji marki (tradycje storytellingu, creative writing), kreatywność językowa w reklamie, mityzacja i monomit w budowaniu wizerunku marki (archetypy marki, mit podróży bohatera), wykorzystanie retoryki klasycznej do tworzenia perswazyjnych aktów komunikacyjnych (analiza reklamowego obrazu świata, badanie najczęściej występujących w reklamie motywów i toposów, opis schematów argumentacyjnych stosowanych w komunikacji reklamowej, stylistyczne opracowanie materiału reklamowego).

Zainteresowania naukowe związane z literaturoznawstwem: realizacja monomitu w prozie psychologicznej pisarek dziewiętnastego i dwudziestego wieku, twórczość krytyczna i literacka Anieli Gruszeckiej.

Autorka artykułów: „Samotność wchłonęła wszystko”… - wdowieństwo w prozie kobiecej międzywojnia na przykładzie powieści Anieli Gruszeckiej „Przygoda w nieznanym kraju”, [w:] Modele kobiecej samotności – panny, wdowy, rozwiedzione, pod red. B. Walęciuk-Dejneki (Kraków 2015), Narracja w beletrystyce historycznej Anieli Gruszeckiej na przykładzie powieści „W grodzie żaków”, [w:] Czytanie narracji. O figurach narracyjnych w literaturze (nie tylko) polskiej XX i XXI wieku, pod red. J. Pasterskiej, M. Żmudy (Rzeszów 2019), Wokół twórczości prozatorskiej Anieli Gruszeckiej, [w:] Dwudziestolecie międzywojenne. Nowe spojrzenia, pod red. J. Pasterskiego (Rzeszów 2019), Profil czytelników magazynu młodzieżowego, czyli persona „Prometeja”, [w:] „Prometej”. 50 lat później, pod red. W. Furmana (Rzeszów 2021).

Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzi zajęcia z Pozycjonowania tekstów w Internecie, Copywritingu, Twórczego pisania tekstów, Kultury języka, Wystąpień publicznych i tekstów użytkowych.

Opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Social Mediów i Content Marketingu.