dr Katarzyna Garwol

 • Jednostka:
  Instytut Nauk Socjologicznych
 • Budynek: A1
 • Pokój: 303
 • Nr telefonu: (17) 872 13 39
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-4498-7156
 • Konsultacje: semestr zimowy: środa 10.15-11.45

Informacje

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Socjologia internetu,
 • Socjologia nowych mediów,
 • Media społecznościowe,
 • Wykluczenie cyfrowe,
 • Społeczne aspekty informatyki,
 • Zagrożenia w świecie nowych technologii.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

Udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych z udziałem międzynarodowym:

 1. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości, 26-27 września 2022, Tytuł referatu: Przemiany wizerunku medialnego organizacji akademickiej w opiniach studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego (autorki: Dr hab. Alicja Waszkiewicz-Raviv, Uniwersytet Warszawski, dr Katarzyna Garwol Uniwersytet Rzeszowski)
 2. „Kino i Filozofia”, Rzeszów, 24 czerwca 2022.
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Edukacja w dobie pandemii, Radom, 18-19 listopada 2021 r., Tytuł referatu: Efektywność studiów zdalnych z perspektywy nauczyciela akademickiego (on-line)
 4. The XX-th INTERNATIONAL ONLINE SCIENTIFIC CONFERENCE, Digital Future of Central and Eastern European Societies and Economies, Nałęczów (on-line), 21-23.06. 2021 r., Tytuł referatu: Miejsce i rola influencerów w życiu pokolenia Z.
 5. XI ogólnopolska konferencja naukowa Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii, 17.12.2020 (on-line) Bielsko-Biała, tytuł referatu: Społeczne aspekty zdalnego studiowania w czasie pandemii COVID-19
 6. International Conference on Sustainable Development 8th ICSD, Rzym (on-line), 09-10.09.2020 r. Tytuł referatu: Influencers - contemporary authorities of the young generation?
 7. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Nauka, wiedza, kapitał ludzki na rzecz lepszej jakości życia, Rzeszów, 26-27.09.2019, Tytuł referatu: Cyberprzestrzeń jako pole do kreowania nowych zawodów i sposobów do zarobkowania
 8. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Teoria, polityka i praktyka wobec współczesnych kwestii społecznych, Rzeszów, 20-21 września 2018 r., tytuł referatu: Stopień umiejętności korzystania  technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne. Na przykładzie osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych.
 9. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, 11-12 maja 2017 r., Wrocław.
 10. III Konferencja Matematyczno-Informatyczna pt. Congressio-Mathematica, 27-29 września 2017 r., Rzeszów, tytuł referatu: Analiza portalu Matematycy i Informatycy Podkarpacia + z punktu widzenia użytkownika.
 11. Konferencja  naukowa pt. Śladami Kobiet w matematyce – w stulecie urodzin profesor Heleny Rasiowej, 22.06-24.06.2017 r., Rzeszów, tytuł referatu: Portal biograficzno-naukowy – Matematycy i Informatycy Podkarpacia +.
 12. XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Instytucje dla zintegrowanego rozwoju, 21.09-22.09.2017, Rzeszów, tytuł referatu: Komputeryzacja pracy a wzrost bezrobocia.
 13. II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Socjologii pt. Polska w socjologii – socjologia w Polsce, 3.04-4.04.2017 r. Lublin.
 14. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja – Technika – Informatyka, 20-21września 2016 r., Rzeszów, tytuł referatu: Portale społecznościowe – szanse i zagrożenia dla młodego człowieka.
 15. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja – Technika – Informatyka, 23-24 września 2014 r., Rzeszów, tytuł referatu: Język Internetu i SMS-a, zagrożeniem dla stylistyki języka polskiego.
 16. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni. Informacja w świecie cyfrowym, 18-19 marca 2014 r., Dąbrowa Górnicza, tytuł referatu: „Uzależnienia od współczesnej technologii teleinformatycznej.
 17. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja – Technika – Informatyka, 17-18 września 2013 r., Przemyśl, tytuł referatu: Negatywny wpływ technologii teleinformatycznych na studentów informatyki rzeszowskich uczelni.
 18. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej, 13-15 maja 2013 r., Nałęczów 2013, tytuł referatu: Telepraca jako aktywna forma przedsiębiorczości w dobie kryzysu.
 19. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, 21-23 maja 2012 r., Nałęczów, tytuł referatu: Informatycy jako kategoria zawodowa na rynku pracy w dobie kryzysu.
 20. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa:  Konferencja: Społeczeństwo sieci – gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej,16-18 maja 2011 r., Nałęczów, tytuł referatu: „Informatycy wobec patologii w społeczeństwie sieci. Wybrane aspekty .
 21. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Mathematics, Informatics and Related Fields, 6-10 listopad 2009, Nałęczów, tytuł referatu: Information versus knowledge in a bibliographical database RSDS, XV-th International Conference on Mathematics.
 22. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Mathematics, Informatics and Related Fields, 7-11 listopad 2008 r., Ustrzyki Dolne, tytuł referatu: Distance Learning – forms, types, models and tools.
 23. XIII Międzynarodowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna, 1-4 lipca 2007, Chełm, tytuł referatu: Bibliograficzna baza danych RSDS – stan i dalsze plany rozwoju.

Udział w konferencjach krajowych:

 1. IV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Socjologia medycyny. Promocja zdrowia. Życie codzienne, Wrocław (on-line), 27-28.09.2021, Tytuł referatu: Uprawianie aktywności fizycznej przez młodych ludzi problemem społecznym w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
 2. Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii, Bielsko-Biała (on-line), 17.12.2020 r. Tytuł referatu: Społeczne aspekty zdalnego nauczania w czasie pandemii COVID-19.
 3. Dwunaste Bieszczadzkie Seminarium Naukowe: Młodzi Polacy wobec wartości, Polańczyk 24-25 maja 2016, tytuł referatu: Internet w pokoleniu Web 2.0 wartością rzeczywistą czy pozorną.
 4. Konferencja Techniczno-społeczne oblicza XXI wieku, Kraków 3-5 marca 2016 r., tytuł posteru: Internet – miejscem pracy, nauki i wypoczynku młodych użytkowników sieci.
 5. Jedenaste Bieszczadzkie Seminarium Naukowe: Wartości w Pedagogice, Rzeszów 26-27 maja 2015, tytuł referatu: Niewola cyfrowa zagrożeniem dla wolnośc.
 6. Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica„, Rzeszów, 23-25 IX 2015, tytuł referatu: Matematycy i Informatycy Podkarpacia+. Portal wiedzy i nauki.
 7. Konferencja: Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych technologii i elastycznych form pracy, Łódź 2013, tytuł referatu: Humanizacja pracy a patologia technologiczna w społeczeństwie informacyjnym.
 8. Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics (FENS 2009), 7-9 maj 2009, Rzeszów,  tytuł referatu: The bibliographical database RSDS – ontological approach.

Staże naukowe:

 1. 1.04-30.04.2017, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 2. 08.05-7.06.2017 r. Zakład Grup Dyspozycyjnych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski.

Staże dydaktycznie:

 1. 03.2022-03.05.2022, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

Pobyt Erasmus:

 1. Constantine the Philosopher University in Nitra, Departament of Techniques and Information Technologies, Faculties of Education, 25-29 kwietnia 2016 r., Nitra, Słowacja.

Publikacje