prof. dr hab. Jolanta Szempruch

  • Jednostka:
    Instytut Nauk Socjologicznych
  • Budynek: 16C
  • Pokój: 330
  • Nr telefonu: 17 872 13 42
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-3739-3288
  • Konsultacje: czwartek

Informacje

Jolanta Szempruch, profesor nauk społecznych, zatrudniona w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodnicząca Sekcji Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Również członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.

Promotor w 15 przewodach doktorskich oraz recenzent w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Zainteresowania badawcze: socjologia edukacji: zmiana społeczna, zmiana edukacyjna, polityka społeczna i oświatowa; pedagogika: pedeutologia, teoria szkoły, pedagogika społeczna, pedagogika wczesnoszkolna. Realizatorka licznych projektów badawczych polskich i zagranicznych. Autorka wielu monografii, m.in.: Umiejętności czytania a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych, Rzeszów 1997; Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Rzeszów 2000; Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Rzeszów 2001; Теорія і практика розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918–1999), Iвано-Франківськ 2003; Planowanie rozwoju szkoły, Lublin 2007; Założenia, zasady opracowania i modyfikacji programu kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, Lublin 2009, The School and the Teacher in the Period of Change, Kraków 2010; Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013; Od zapału do wypalenia? Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej (współautorstwo), Kielce 2017; Transformation and Social Change (współautorstwo), Gottingen 2022; The School and the Teacher Facing the Challenges of the Present and tha Future (współautorstwo), Gottingen 2023. Ponadto redaktorka lub współredaktorka wielu publikacji książkowych, autorka artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach.

Organizatorka konferencji naukowych, w tym cyklicznych konferencji międzynarodowych Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości oraz Szkoły Pedeutologicznej, funkcjonującej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi z Polski i z zagranicy (m.in: Niemcy, Austria, USA, Georgian American University, Tbilisi, Gruzja; Marmara University, Istambuł, Turcja; Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu; Lviv National Academy of Arts, Lwów; Ternopil Regional Communal Institute of Postgraduate Pedagogical Education). Jest ekspertem zagranicznym komisji akredytacyjnej Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Wołodymyra Hnatiuka na Wydziale Pedagogicznym (2021 r.)

Posiada doświadczenie w transferze wiedzy pomiędzy nauką a biznesem; m.in. upowszechnia wyniki badań społecznych w ramach Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego, prowadzi panele dyskusyjne (IV PKG, G2A Arena Jasionka).

Ukończyła wiele kursów i szkoleń, zdobywając m.in. certyfikaty: Coaching i mentoring w pracy pedagoga (2018), Uprawnienia terapeutyczne z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment (2018), TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (2019), Międzynarodowy program: Higher education: Global trends and innovative practices Bukovel Academic Spring School, BASS-2020.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2016), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Medalem za zasługi Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych (2014). Otrzymała wiele nagród rektora za wybitne osiągnięcia naukowe. Uhonorowana została tytułem i statuetką Lidera Uniwersytetu Rzeszowskiego w dziedzinie nauk społecznych (2023).

Publikacje

Materiały do pobrania