dr Jarosław Kinal

  • Jednostka:
    Instytut Historii, Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej
  • Budynek: A1
  • Pokój: 31A
  • Nr telefonu: +48 17 872 13 01
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-2810-7307
  • Konsultacje: W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024: Tydzień A: wtorek 13.30-15.00, Tydzień B: wtorek 10.15-11.45

Informacje

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (2015). Absolwent studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (UJ 2009) oraz studiów podyplomowych Marketing w Sieci (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, 2010). Autor, współautor i redaktor ponad 90 publikacji naukowych – monografii, artykułów naukowych, sprawozdań i recenzji, z tego kilkunastu z baz Scopus i Web of Science. Uczestnik ponad 70 konferencji naukowych. Członek redakcji i recenzent wiodących czasopism naukowych w kraju i za granicą. Członek zespołów projektowych realizowanych w ramach programów „Szlakami niepodległej”, "Doskonała Nauka”, "Rozwój Czasopism Naukowych", "Wsparcie Czasopism Naukowych", "Społeczna Odpowiedzialność Nauki", "Interreg" oraz "Nauka dla Społeczeństwa". Odbywał staże naukowe w wiodących jednostkach naukowych w kraju m.in Uniwersytet Jagielloński (2022) oraz na świecie m.in. na Uniwersytecie Bolońskim (2016), Uniwersytecie Komeńskiego (2018) oraz Uniwersytecie Wiedeńskim (2017).

W ramach działalności organizacyjnej pełnił funkcje koordynatora ds. międzynarodowych Instytutu Socjologii (2013-2017), Prodziekana ds. Promocji Wydziału Socjologiczno-Historycznego (2017-2019). Obecnie - od 2019 roku - pełni funkcję Pełnomocnika Prorektora Kolegium Nauk Humanistycznych ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą. Dwukrotny (2021, 2022) zdobywca Lauru Studenta UR w kategorii "Przyjaciel Studenta"

Członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Zainteresowania badawcze:

historia komunikacji i mediów, socjologia mediów, socjologia Internetu, systemy medialne w kraju i na świecie, teoria i praktyka propagandy, społeczny i kulturowy wpływ mediów, marketing medialny.

 

Publikacje