dr hab. inż., prof UR Jan Buczek

  • Jednostka:
    Zakład Produkcji Roślinnej, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych
  • Budynek: D9
  • Pokój: 319
  • Nr telefonu: 17 785 53 19
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-9760-3603
  • Konsultacje: poniedziałek 9.00-10.30

Informacje

Tematyka badawcza: doskonalenie technologii produkcji roślin zbożowych, odmiany mieszańcowe, systemy produkcji rolniczej, systemy uprawy roli, zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, bioróżnorodność pól uprawnych.

Research topics: improving of cereal crop production technology, hybrid varieties, farming systems, soil tillage systems, development of agricultural production space, biodiversity of arable fields.

Publikacje