dr hab. Jan Bazan

 • Jednostka:
  Instytut Informatyki
 • Budynek: B1/A0
 • Pokój: 345
 • Nr telefonu:  (17) 851 85 93
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-9738-7007
 • Konsultacje: czwartek, 16-17 (po uprzednim umówieniu się przez email lub w Teams)

Informacje

Sylwetka naukowa i zakres badań naukowych


Jan Bazan, doktor habilitowany w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, specjalizuje się metodach eksploracji danych, ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku matematyka, doktoryzował się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, habilitował się w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest autorem lub współautorem blisko 70 recenzowanych publikacji naukowych. Był także członkiem komitetu programowego ponad 10 międzynarodowych konferencji. Brał udział w 10 projektach badawczych (zarówno w roli wykonawcy, jak i kierownika) uzyskanych na podstawie konkursu i finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unię Europejską.

 

Miejsca zatrudnienia oraz zajmowane obecnie stanowiska

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Informatyki
stanowisko: Dyrektor Instytutu Informatyki, profesor uczelni

Życiorys naukowy

 • w 1990 r. – Tytuł magistra informatyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
 • w 1999 r. – Stopień doktora o specjalności w zakresie informatyki: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski,
 • w 2010 r. – Stopień doktora habilitowanego o specjalności w zakresie informatyki, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk,
 • 1991-2000 Asystent na Wydziale Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
 • 2000-2001 Adiunkt na Wydziale Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
 • 2001-2010 Adiunkt na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, Uniwersytet Rzeszowski,
 • 2010-2013 Adiunkt naukowy na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • od 2010 r. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • od 2015 r. Profesor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
 • od 2019 r. Dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Wybrane osiągnięcia naukowe 

 • Autor lub współautor blisko 70 publikacji indeksowanych w bazie Scopus.
 • Autor lub współautor ponad 40 referatów na konferencjach międzynarodowych.
 • Wypromowanie jednego doktora.
 • Czterokrotny udział w przewodzie doktorskim w charakterze recenzenta i jeden raz w przewodzie habilitacyjnym.
 • Wykonawca w 10 projektach badawczych przyznawanych na podstawie konkursu (finansowanych przez Komitetu Badań Naukowych, Wspólnota Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki), w tym w jednym projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w charakterze kierownika.
 • Członek komitetu programowego ponad 10 konferencji międzynarodowych.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma LNCS Transactions on Rough Sets wydawanego przez Springera.
 • Członek towarzystwa naukowego International Rough Set Society jako Senior Member.
 • Uczestnictwo w pracach nad wykonaniem kilku systemów komputerowych przeznaczonych do badań naukowych.
 • Aktualne główne wskaźniki bibliometryczne:

według źródła Scopus: h-index=20, liczba cytowań=1415,

według źródła Google Scholar: h-index=27, liczba cytowań=3397.

 

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda za najlepszą pracę aplikacyjną na międzynarodowej konferencji International Joint Conference on Rough Sets (IJCRS 2017), 3-7 July 2017, Olsztyn, Poland. Sylwia Buregwa-Czuma, Jan G. Bazan, Stanislawa Bazan-Socha, Wojciech Rząsa, Łukasz Dydo, Andrzej Skowron: Resolving the Conflicts Between Cuts in a Decision Tree with Verifying Cuts. In Proceedings of IJCRS 2017.
 2. W 2020, 2021 i 2022 roku dr hab. Jan Bazan znalazł się wśród 2% badaczy najbardziej rozpoznawalnych na świecie w swojej dyscyplinie naukowej (wg. zestawienia opracowanego przez Stanford University, wydawnictwo Elsevier oraz firmę SciTech Strategies i opublikowanego na łamach PLOS Biology).

  

Doświadczenie pozauczelniane

 W latach 2001-2022 zatrudnienie w kilku firmach informatycznych zajmujących się eksploracja danych w charakterze eksperta i programisty.

 

Najważniejsze publikacje

 Publikacje w czasopismach z listy A

 1. Bentkowska, U., Bazan, J.G., Zarȩba, L., Socha, J., Bazan-Socha, S., Mrukowicz, M.: Interval modelling in optimization of k-NN classifiers for large number of attributes in data sets on an example of DNA microarrays (2022) International Journal of Intelligent Systems, 37 (6), pp. 3334-3372. PUBLISHER: John Wiley and Sons Ltd
 2. Dropiński, J., Dziedzic, R., Kubicka-Trzaska, A., Romanowska-Dixon, B., Iwaniec, T., Zaręba, L., Bazan, J.G., Padjas, A., Bazan-Socha, S.: Central Retinal Artery Occlusion Is Related to Vascular Endothelial Injury and Left Ventricular Diastolic Dysfunction (2022) Journal of Clinical Medicine, 11 (8), art. no. 2263 . PUBLISHER: MDPI
 3. Bazan-Socha, S., Jakiela, B., Zuk, J., Zarychta, J., Soja, J., Okon, K., Dziedzina, S., Zareba, L., Dropinski, J., Wojcik, K., Padjas, A., Marcinkiewicz, C., Bazan, J.G.: Interactions via α2β1 cell integrin may protect against the progression of airway structural changes in asthma (2021) International Journal of Molecular Sciences, 22 (12), art. no. 6315, . PUBLISHER: MDPI
 4. Bazan-Socha, S., Buregwa-Czuma, S., Jakiela, B., Zareba, L., Zawlik, I., Myszka, A., Soja, J., Okon, K., Zarychta, J., Kozlik, P., Dziedzina, S., Padjas, A., Wojcik, K., Kepski, M., Bazan, J.G.: Reticular basement membrane thickness is associated with growth-and fibrosis-promoting airway transcriptome profile-study in asthma patients (2021) International Journal of Molecular Sciences, 22 (3), art. no. 998, pp. 1-21. PUBLISHER: MDPI AG
 5. Zhang, F.-X., Rak, E., Bazan, J.: On the distributivity of continuous triangular norms and triangular conorms with respect to 2-uninorms (2020) Fuzzy Sets and Systems, 395, pp. 168-177. PUBLISHER: Elsevier B.V.
 6. Kuczia, P., Zuk, J., Iwaniec, T., Soja, J., Dropinski, J., Malesa-Wlodzik, M., Zareba, L., Bazan, J.G., Undas, A., Bazan-Socha, S.: Citrullinated histone H3, a marker of extracellular trap formation, is increased in blood of stable asthma patients (2020) Clinical and Translational Allergy, 10 (1), art. no. 31, PUBLISHER: BioMed Central
 7. Bazan, J., Bazan-Socha, S., Ochab, M., Buregwa-Czuma, S., Nowakowski, T., Woźniak, M.: Effective construction of classifiers with the k-NN method supported by a concept ontology (2020) Knowledge and Information Systems, 62 (4), pp. 1497-1510. PUBLISHER: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH.
 8. Kozlik, P., Zuk, J., Bartyzel, S., Zarychta, J., Okon, K., Zareba, L., Bazan, J.G., Kosalka, J., Soja, J., Musial, J., Bazan-Socha, S.: The relationship of airway structural changes to blood and bronchoalveolar lavage biomarkers, and lung function abnormalities in asthma (2020) Clinical and Experimental Allergy, 50 (1), pp. 15-28, PUBLISHER: Blackwell Publishing Ltd.
 9. Bentkowska, U., Bazan, J.G., Rząsa, W., Zarȩba, L.: Application of interval-valued aggregation to optimization problem of k−NN classifiers for missing values case (2019) Information Sciences, 486, pp. 434-449. PUBLISHER: Elsevier Inc.
 10. Drygaś, P., Bazan, J.G., Pusz, P., Knap, M.: Application of uninorms to aggregate uncertainty from many classifiers (2019) Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, 13 (4), pp. 85-90, PUBLISHER: Industrial Research Institute for Automation and Measurements.
 11. Bazan, J.G., Szczur, A., Skowron, A., Rzepko, M., Król, P., Bajorek, W., Czarny, W.: A classifier based on a decision tree with temporal cuts (2019) Fundamenta Informaticae, 165 (3-4), pp. 263-281, PUBLISHER: IOS Press.
 12. Bazan-Socha, S., Mastalerz, L., Cybulska, A., Zareba, L., Kremers, R., Zabczyk, M., Pulka, G., Iwaniec, T., Bazan, J.G., Hemker, C., Undas, A.: Impaired fibrinolysis and lower levels of plasma α2-macroglobulin are associated with an increased risk of severe asthma exacerbations (2017) Scientific Reports, 7 (1), art. no. 11014, PUBLISHER: Nature Publishing Group.
 13. Bazan, J.G., Bazan-Socha, S., Buregwa-Czuma, S., Dydo, L., Rzasa, W., Skowron, A.: A Classifier Based on a Decision Tree with Verifying Cuts (2016) Fundamenta Informaticae, 143 (1-2), pp. 1-18, PUBLISHER: IOS Press.
 14. Bazan, J.G., Szczur, A., Dydo, L., Wojtowicz, H., Szpyrka, M.: Classifiers for Behavioral Patterns Identification Induced from Huge Temporal Data (2016) Fundamenta Informaticae, 143 (1-2), pp. 19-34, PUBLISHER: IOS Press.
 15. Buregwa-Czuma, S., Bazan, J.G., Zareba, L., Bazan-Socha, S., Rewerska, B., Pardel, P., Dydo, L.: The Method for Describing Changes in the Perception of Stenosis in Blood Vessels Caused by an Additional Drug (2016) Fundamenta Informaticae, 147 (2-3), pp. 193-207, PUBLISHER: IOS Press.
 16. Maciura, L., Bazan, J.G.: Granular computing in mosaicing of images from capsule endoscopy (2015) Natural Computing, 14 (4), pp. 569-577, PUBLISHER: Springer Netherlands.
 17. Bazan-Socha, S., Zuk, J., Plutecka, H., Jakiela, B., Mlicka-Kowalczyk, E., Krzyzanowski, B., Marcinkiewicz, C., Zareba, L., Bazan, J.G., Musial, J.: Blocking of α1β1 and α2β1 adhesion molecules inhibits eosinophil migration through human lung microvascular endothelial cell monolayer (2014) Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej, 68, pp. 1444-1451. PUBLISHER: Polska Akademia Nauk
 18. Bazan, J.G., Buregwa-Czuma, S., Jankowski, A.W.: A domain knowledge as a tool for improving classifiers (2013) Fundamenta Informaticae, 127 (1-4), pp. 495-511.
 19. Skowron, A., Stepaniuk, J., Jankowski, A., Bazan, J.G., Swiniarski, R.: Rough set based reasoning about changes (2012) Fundamenta Informaticae, 119 (3-4), pp. 421-437.
 20. Góra, G., Kruczek, P., Skowron, A., Bazan, J.G., Bazan-Socha, S., Pietrzyk, J.J.: Case-based planning of treatment of infants with respiratory failure (2008) Fundamenta Informaticae, 85 (1-4), pp. 155-172.
 21. Bazan, J.G., Kruczek, P., Bazan-Socha, S., Skowron, A., Pietrzyk, J.J.: Rough set approach to behavioral pattern identification (2007) Fundamenta Informaticae, 75 (1-4), pp. 27-47.
 22. Bazan, J.G.: Behavioral pattern identification through rough set modeling (2006) Fundamenta Informaticae, 72 (1-3 SPEC. ISS.), pp. 37-50.
 23. Synak, P., Bazan, J.G., Skowron, A., Peters, J.F.: Spatio-temporal approximate reasoning over complex objects (2005) Fundamenta Informaticae, 67 (1-3), pp. 249-269.
 24. Stepaniuk, J., Bazan, J.G., Skowron, A.: Modelling complex patterns by information systems (2005) Fundamenta Informaticae, 67 (1-3), pp. 203-217.
 25. Bazan, J., Son, N.H., Szczuka, M.: A view on rough set concept approximations (2004) Fundamenta Informaticae, 59 (2-3), pp. 107-118.
 26. Bazan, J., Peters, J.F., Skowron, A., Son, N.H., Szczuka, M.: Rough set approach to pattern extraction from classifiers (2003) Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 82 (4), pp. 20-29. PUBLISHER: Elsevier.

 

Rozdziały w monografiach angielskojęzycznych

 1. Bazan, J.G. Hierarchical classifiers for complex spatio-temporal concepts (2008) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5390 LNCS, pp. 474-750 (ROZPRAWA HABILITACYJNA).
 2. Bazan, J.G.: Rough Sets and Granular Computing in Behavioral Pattern Identification and Planning (2008) Handbook of Granular Computing, pp. 775-799. PUBLISHER: John Wiley & Sons, Ltd
 3. Bazan, J., Skowron, A.: Classifiers based on approximate reasoning schemes (2005) Advances in Soft Computing, 28, pp. 190-202. PUBLISHER: Springer Verlag

 

Materiały z konferencji międzynarodowych

 1. Bazan, J.G., Bentkowska, U., Mrukowicz, M.: Application of Decision Rules to Discover Knowledge for Fitting Aggregations to Datasets (2022) Lecture Notes in Networks and Systems, 338 LNNS, pp. 3-14. PUBLISHER: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH.
 2. Bentkowska, U., Bazan, J.G., Mrukowicz, M., Zareba, L., Molenda, P.: Multi-class classification problems for the k-NN algorithm in the case of missing values (2020) IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 2020-July, art. no. 9177592, PUBLISHER: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
 3. Pekala, B., Rak, E., Kosior, D., Mrukowicz, M., Bazan, J.G.: Application of similarity measures with uncertainty in classification methods (2020) IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 2020-July, art. no. 9177841, PUBLISHER: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
 4. Bazan, J.G., Drygas, P., Zareba, L., Molenda, P.: A new method of building a more effective ensemble classifiers (2020) IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 2020-July, art. no. 9177730, PUBLISHER: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
 5. Rak, E., Bazan, J.G., Szczur, A., Rzasa, W.: The distributivity law as a tool of k-NN classifiers' aggregation: Mining a cyber-attack data set (2020) IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 2020-July, art. no. 9177686, PUBLISHER: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
 6. Buregwa-Czuma, S., Bazan, J.G., Bazan-Socha, S., Rzasa, W., Dydo, L., Skowron, A.: Resolving the conflicts between cuts in a decision tree with verifying cuts (2017) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10314 LNAI, pp. 403-422, PUBLISHER: Springer Verlag.
 7. Dydo, L., Bazan, J.G., Buregwa-Czuma, S., Rzasa, W., Skowron, A.: Verifying cuts as a tool for improving a classifier based on a decision tree (2016), Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2016, art. no. 7733211, pp. 17-20. PUBLISHER: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
 8. Szpyrka, M., Szczur, A., Bazan, J.G., Dydo, L.: Extracting of temporal patterns from data for hierarchical classifiers construction (2015) Proceedings - 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015, art. no. 7175955, pp. 330-335, PUBLISHER: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
 9. Bazan, J.G., Buregwa-Czuma, S., Pardel, P.W., Bazan-Socha, S., Sokołowska, B., Dziedzina, S.: Predicting the presence of serious coronary artery disease based on 24 hour holter ECG monitoring (2015) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 8988, pp. 95-113, PUBLISHER: Springer Verlag.
 10. Pardel, P.W., Bazan, J.G., Zarychtat, J., Bazan-Socha, S.: A two-level classifier for automatic medical objects classification (2015) Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2015, art. no. 2015F407, pp. 139-143, PUBLISHER: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
 11. Pardel, P.W., Bazan, J.G., Zarychta, J., Bazan-Socha, S.: An approach for resolving conflicts in automatic medical objects classification (2015) CEUR Workshop Proceedings, 1492, pp. 73-84. PUBLISHER: CEUR-WS
 12. Buregwa-Czuma, S., Bazan, J.G., Zareba, L., Bazan-Socha, S., Pardel, P.W., Sokolowska, B., Dydo, L.: The method for describing changes in the perception of stenosis in blood vessels caused by an additional drug (2015) CEUR Workshop Proceedings, 1492, pp. 115-125. PUBLISHER: CEUR-WS
 13. Pardel, P.W., Bazan, J.G., Zarychta, J., Bazan-Socha, S.: Automatic medical objects classification based on data sets and domain knowledge (2015) Communications in Computer and Information Science, 521, pp. 415-424. PUBLISHER: Springer Verlag.
 14. Bazan, J.G., Szpyrka, M., Szczur, A., Dydo, Ł., Wojtowicz, H.: Classifiers for behavioral patterns identification induced from huge temporal data (2014) CEUR Workshop Proceedings, 1269, pp. 22-33. PUBLISHER: CEUR-WS
 15. Bazan, J.G., Bazan-Socha, S., Buregwa-Czuma, S., Dydo, L., Rzasa, W., Skowron, A.: A classifier based on a decision tree with verifying cuts (2014) CEUR Workshop Proceedings, 1269, pp. 13-21. PUBLISHER: CEUR-WS
 16. Bazan, J.G., Buregwa-Czuma, S., Pardel, P.W., Bazan-Socha, S., Sokolowska, B.: Predicting the presence of serious coronary artery disease based on 24 hour Holter ECG monitoring (2012) 2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2012, art. no. 6354370, pp. 279-286.
 17. Bazan, J.G., Bazan-Socha, S., Buregwa-Czuma, S., Pardel, P.W., Sokolowska, B.: Prediction of coronary arteriosclerosis in stable coronary heart disease (2012) Communications in Computer and Information Science, 298 CCIS (PART 2), pp. 550-559.
 18. Skowron, A., Stepaniuk, J., Jankowski, A., Bazan, J.G.: Rough derivatives as dynamic granules in rough granular calculus (2012) Communications in Computer and Information Science, 297 CCIS (PART 1), pp. 321-330.
 19. Nguyen, H.S., Ślȩzak, D., Skowron, A., Bazan, J.G.: Semantic search and analytics over large repository of scientific articles (2012) Studies in Computational Intelligence, 390, pp. 1-8.
 20. Ślȩzak, D., Janusz, A., Świeboda, W., Nguyen, H.S., Bazan, J.G., Skowron, A.: Semantic analytics of PubMed content (2011) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7058 LNCS, pp. 63-74.
 21. Wojnarski, M., Janusz, A., Nguyen, H.S., Bazan, J., Luo, C.J., Chen, Z., Hu, F., Wang, G., Guan, L., Luo, H., Gao, J., Shen, Y., Nikulin, V., Huang, T.-H., McLachlan, G.J., Bošnjak, M., Gamberger, D.: RSCTC'2010 Discovery Challenge: Mining DNA microarray data for medical diagnosis and treatment (2010) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6086 LNAI, pp. 4-19.
 22. Skowron, A., Bazan, J., Wojnarski, M.: Interactive rough-granular computing in pattern recognition (2009) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5909 LNCS, pp. 92-97.
 23. Skowron, A., Wang, H., Wojna, A., Bazan, J.: Multimodal classification: Case studies (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4100 LNCS, pp. 224-239. PUBLISHER: Springer Verlag
 24. Bazan, J., Skowron, A., Swiniarski, R.: Rough sets and vague concept approximation: From sample approximation to adaptive learning (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4100 LNCS, pp. 39-62. PUBLISHER: Springer Verlag
 25. Bazan, J.G., Kruczek, P., Bazan-Socha, S., Skowron, A., Pietrzyk, J.J.: Automatic planning of treatment of infants with respiratory failure through rough set modeling (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4259 LNAI, pp. 418-427. PUBLISHER: Springer Verlag
 26. Bazan, J.G., Latkowski, R., Szczuka, M.: Missing template decomposition method and its implementation in rough set exploration system (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4259 LNAI, pp. 254-263. PUBLISHER: Springer Verlag
 27. Bazan, J.G., Skowron, A.: On-line elimination of non-relevant parts of complex objects in behavioral pattern identification (2005) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3776 LNCS, pp. 720-725.
 28. Bazan, J.G., Latkowski, R., Szczuka, M.: DIXER - Distributed executor for rough set exploration system (2005) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3642 LNAI, pp. 39-47.
 29. Skowron, A., Wang, H., Wojna, A., Bazan, J.: A hierarchical approach to multimodal classification (2005) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3642 LNAI, pp. 119-127.
 30. Bazan, J.G., Peters, J.F., Skowron, A.: Behavioral pattern identification through rough set modelling (2005) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3642 LNAI, pp. 688-697.
 31. Bazan, J.G., Szczuka, M.: The rough set exploration system (2005) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3400 LNCS, pp. 37-56. PUBLISHER: Springer Verlag
 32. Bazan, J.G.: Classifiers based on two-layered learning (2004) Lecture Notes in Artificial Intelligence (Subseries of Lecture Notes in Computer Science), 3066, pp. 356-361. PUBLISHER: Springer Verlag
 33. Bazan, J.G., Szczuka, M.S., Wojna, A., Wojnarski, M.: On the evolution of rough set exploration system (2004) Lecture Notes in Artificial Intelligence (Subseries of Lecture Notes in Computer Science), 3066, pp. 592-601. PUBLISHER: Springer Verlag
 34. Bazan, J.G., Nguyen, S.H., Nguyen, H.S., Skowron, A.: Rough set methods in approximation of hierarchical concepts (2004) Lecture Notes in Artificial Intelligence (Subseries of Lecture Notes in Computer Science), 3066, pp. 346-355. PUBLISHER: Springer Verlag
 35. Nguyen, S.H., Bazan, J., Skowron, A., Nguyen, H.S.: Layered learning for concept synthesis (2004) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3100, pp. 187-208. PUBLISHER: Springer Verlag
 36. Bazan, J., Son, N.H., Skowron, A., Szczuka, M.: A view on rough set concept approximations (2003) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2639, pp. 181-188. PUBLISHER: Springer Verlag
 37. Bazan, J., Skowron, A., Ślȩzak, D., Wróblewski, J.: Searching for the complex decision reducts: The case study of the survival analysis (2003) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2871, pp. 160-168. PUBLISHER: Springer Verlag
 38. Bazan, J.G., Szczuka, M.S., Wróblewski, J.: A new version of rough set exploration system (2002) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2475, pp. 397-404. PUBLISHER: Springer Verlag
 39. Bazan, J., Osmólski, A., Skowron, A., Ślȩzak, D., Szczuka, M., Wróblewski, J.: Rough set approach to the survival analysis (2002) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2475, pp. 522-529. PUBLISHER: Springer Verlag.
 40. Bazan, J.G., Szczuka, M.: RSES and RSESlib - A collection of tools for rough set computations (2001) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2005, pp. 106-113. PUBLISHER: Springer Verlag
 41. Bazan, J.G.: Discovery of decision rules by matching new objects against data tables (1998) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1424, pp. 521-528. PUBLISHER: Springer Verlag
 42. Bazan, J.G., Skowron, A., Synak, P.: Dynamic reducts as a tool for extracting laws from decisions tables (1994) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 869 LNAI, pp. 346-355. PUBLISHER: Springer Verlag

 

Publikacje