mgr inż. Iwona Gierlicka

 • Jednostka:
  Instytut Biologii
 • Budynek: D9
 • Pokój: 206
 • Nr telefonu: +48177855206
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-2901-2481
 • Konsultacje: poniedziałek 8:00-10:00

Informacje

Moje zainteresowania naukowe obejmują głównie dziedzinę aerobiologii i dotyczą analizy ziaren pyłku roślin m.in. z wykorzystaniem: techniki mikroskopowej, obrazowej cytometrii przepływowej, technik wolumetrycznych oraz specjalistycznego identyfikatora cząstek wykorzystującego analizę laserową - RAPID E+. Ponadto, interesuję się również mikrobiologią - w głównej mierze bakteriofagami i szerokimi możliwościami ich wykorzystania w teranostyce, chemią - w szczególności nowoczesnymi nośnikami leków oraz badaniami klinicznymi - metodologią, organizacją i zarządzaniem.

Prowadzę zajęcia laboratoryjne w ramach przedmiotów:

 • podstawy mikrobiologii,
 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • chemia organiczna,
 • metody analizy i prezentacji danych,
 • ewolucjonizm i historia życia na Ziemi.

_______________________________________________________________

My scientific interests include mainly the field of aerobiology and concern the analysis of pollen grains of plants, e.g. using: microscopic technique, imaging flow cytometry, volumetric techniques and a specialized particle identifier using laser analysis - RAPID E+. In addition, I am also interested in microbiology - mainly bacteriophages and the wide possibilities of their use in therapy and diagnostics, chemistry - in particular, modern drug carriers, and clinical trials - methodology, organization and management.

I conduct laboratory classes in the following subjects:

 • basics of microbiology,
 • general and inorganic chemistry,
 • organic chemistry,
 • methods of data analysis and presentation,
 • evolution and the history of life on Earth.