dr inż. Greta Adamczyk

dr inż. Greta Adamczyk
 • Jednostka:
  Instytut Technologii Żywności i Żywienia / Institut of Food Technology and Nutrition
 • Budynek: D9
 • Pokój: 246
 • Nr telefonu: 17 785 5246
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-3559-6823
 • Konsultacje: Środa 11:00-12:30

Informacje

Zainteresowania badawcze:

 • właściwości reologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego;
 • tiksotropia kleików skrobiowych oraz mieszanin skrobi z hydrokoloidami polisacharydowymi;
 • interakcje skrobi z nieskrobiowymi hydrokoloidami polisacharydowymi;
 • interakcje skrobi ze związkami biologicznie czynnymi;
 • właściwości reologiczne ciast piekarskich oraz cukierniczych;
 • wpływ błonnika na właściwości reologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego;

Research interests:

 • rheological properties os starches with various botanical origin;
 • the thixotropy of starch pastes and their mixtures with polysaccharide hydrocolloids;
 • interactions of starch with non-starchy polysaccharide hydrocolloids;
 • interactions of starches with biologically active compounds;
 • rheological properties of bakery and pastry products;
 • the influence of dietary fibers on the rheological properties of starches of various botanical origin;

Publikacje