Prof. dr hab. Grażyna Filip

  • Jednostka:
    Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
  • Budynek: A1
  • Pokój: 138
  • Nr telefonu: +48 17 872 12 37
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-2564-1205
  • Konsultacje: czwartek 8:30-10:00

Informacje

Grażyna Filip – prof. dr hab. nauk humanistycznych

Kierowniczka Zakładu Pragmatyki Komunikacyjnej w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa, w Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opublikowała monografie, prace zbiorowe oraz rozprawy i artykuły z zakresu pragmalingwistyki, stylistyki i semantyki, m.in.: Gry językowe Jana Lama (2003); Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego (2010 współaut.); Mistrzowie gry na argumenty – Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski (2013); Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki (2019); Amator kina. Język recenzji filmowych Zygmunta Kałużyńskiego (2023); Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa (red. 2016): Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju (współred. 2013); „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje (współred. 2013); Radość. Aspekty językowo-kulturowe (2015); Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe (współred. 2017).

Redaktorka naukowa serii pt. Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo (2017-2022) i współredaktorka poszczególnych jej tomów.

Promotorka 150 prac magisterskich i licencjackich oraz 6 rozpraw doktorskich, w tym trzech wyróżnionych.

Publikacje