dr Gabriel Bobula

 • Jednostka:
  Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej / Institute of Physical Culture Sciences
 • Budynek: D12
 • Pokój: 29
 • Nr telefonu: 17 872 49 99
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-7479-7548
 • Konsultacje: Aktualne zamieszczone w Linku pod opisem

Informacje

Działalność naukowa w zakresie / Scientific activity in the field of:

 • Rozwoju somatycznego i motorycznego studentów / Somatic and motor development of students.
 • Diagnozowania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży / Diagnosing the physical fitness of children and adolescents.
 • Motoryczne i techniczne aspekty w grach zespołowych / Motor and technical aspects in team games..

Działalność dydaktyczna / Didactic activity:

 • Podstawy Rekreacji / Basics of Recreation.
 • Diagnozowanie Sprawności Fizycznej / Diagnosing Physical Fitness.
 • Zaawansowana Teoria i Praktyka w Piłce Siatkowej / Advanced Theory and Practice in Volleyball.

Działalność organizacyjno-trenerska / Organizational and training activities:

 • Trener drużyny AZS UR Developres II Rzeszów / Head Coach of the AZS UR Developres II Rzeszów team.
 • Organizacja siatkarskich zawodów sportowych / Organization of volleyball sports competitions.
 • Organizacja warsztatów z zakresu piłki siatkowej / Organization of volleyball workshops.

 

 

Terminy konsultacji dla studentów: Aktualne Konsultacje

 

Publikacje