dr hab. prof. UR Edyta Czop

  • Jednostka:
    Instytut Historii, Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej
  • Budynek: A1
  • Pokój: 219
  • Nr telefonu: 606269252
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-5768-8959
  • Konsultacje: czwartek 10-11

Informacje

Studia magisterskie z historii (WSP Rzeszów 1995), doktorat -UR (2001), habilitacja - UR (2014). Pracownik Instytutu Historii WSP/UR: asystent stażysta (1995), asystent (1996), adiunkt (2001), profesor (2015). Zainteresowania badawcze oscylują wokół historii państwa i narodu polskiego w XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem przemian społecznych.

Publikacje