lekarz Dorota Hanf-Osetek

  • Jednostka:
    Kolegium Nauk Medycznych, Zakład Ortopedii i Traumatologiim
  • Budynek: KSW nr 2 w Rzeszowie. Klinika Ortopedii i traumatologii dzieci
  • Pokój: Gabinet Lekarski
  • Nr telefonu: 178664111
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-0853-0180
  • Konsultacje: poniedziałki 13:00-14:00

Informacje

Absolwentka Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Od 2020 roku Asystent Dydaktyczny w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Wspomaganie Studenckiego Koła Naukowego z Ortopedii.

A graduate of the Faculty of Medicine at the Medical University of Lublin.
From 2020, Teaching Assistant at the Department of Orthopedics and Traumatology.
Supporting the Student Scientific Associaton in Orthopedics.