Dr Dorota Habrat

  • Jednostka:
    Instytut Nauk Prawnych
  • Budynek: ul. Ofiar Getta 4/5
  • Pokój: 22
  • Nr telefonu: +48 17 872 10 00
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-5411-0323
  • Konsultacje: Piątek 10:00-11:30

Informacje

Tytuł magistra prawa uzyskany w 2003 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie pracy magisterskiej „Tymczasowe aresztowanie”. Zatrudniona początkowo (od 2003 r.) na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Karnego a następnie (od 2007 r.) na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskany 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na podstawie rozprawy doktorskiej nt. „Materialnoprawne aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w polskim prawie karnym”. W pracy naukowo dydaktycznej zajmuje się m.in. problematyką odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, racjonalizacją wymiary kary oraz prawnokarną ochroną osób z niepełnosprawnością, czego wyrazem są publikacje naukowe z tego zakresu.

W 2008 r. ukończenie aplikacji sądowej i zdanie egzaminu sędziowskiego.

W ramach współpracy międzynarodowej zrealizowano wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Genui (2014 r.), na Uniwersytecie Degli "Suor Orsola Benincasa” w Neapolu (2017 r.) na Uniwersytecie w Benevento (2018) na Uniwersytecie w Salerno (2019, 2021) na Uniwersytecie w Osijeku (2021 r.) oraz  wizytę studyjną na Uniwersytecie w Genui (2012 r.). Wielokrotne uczestnictwo w konferencjach krajowych oraz zagranicznych m.in. The 11th Annual International Forum of the German Congress on Crime Prevention (Deutscher Praventionstag - DPT- Institute) Hannover 18.06.2017-21.06.2017 r.; Prague Conference on Behavioral Sciences 2018 organizowaną przez Center for Behavioral Experiments we współpracy z Jan Evangelista Purkne University 04.05.2018 r. do 06.05.2018 r., 17th International Conference on Criminal Law, Criminology and Police Science, Paris France, 25-26 czerwiec 2015 r.; International Conference, Violence and Society, Warszawa, 18.03.2017 r., 7th Annual International Conference on Comparative Law, Warszawa, 08.06.2017 r. Ponadto uczestnictwo w 30th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Ateny – Grecja, 7-10.09.2021, Referat: Legal challenges of digitalization and automation in the context of Industry 4.0 oraz konferencji ECLIC 6 EU AND COMPARATIVE LAW  ISSUES AND CHALLENGES SERIES  International Scientific  Conference: the recovery of the EU and strengthening the ability to respond to new challenges – legal and economic aspects, 9-10.2022, Osijek - tytuł referatu: COMPARATIVE VIEWS ON A PERMANENT CHALLENGE: HATE SPEECH SANCTIONING IN POLAND AND CROATIA.

 

Publikacje