dr Dominik Szczepański

  • Jednostka:
    Instytut Nauk o Polityce
  • Budynek: A2
  • Pokój: 329
  • Nr telefonu: 17 872 10 58
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-9026-1447
  • Konsultacje: czwartek 8.15-9.45

Informacje

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2011 r., Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki współczesnych polskich partii politycznych (myśl polityczna, strategie wyborcze, komunikowanie polityczne), zmiany konstytucji w Polsce oraz wyborów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wyborczej województwa podkarpackiego (analiza preferencji i zachowań społecznych).

Publikacje