Mgr Dominik Boratyn

  • Jednostka:
    Instytut Nauk o Polityce
  • Budynek: A2
  • Pokój: 320
  • Nr telefonu: (17) 872 10 58
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-2335-7515
  • Konsultacje: Poniedziałek: 08:15 - 09:45

Informacje

Magister. W 2018 roku z wyróżnieniem ukończył studia na kierunku politologia ze specjalnością polityka bezpieczeństwa. W roku akademickim 2017/2018 otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów. Odbył praktyki i staże m.in.: w Ministerstwie Sprawiedliwości (2015), Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (2017) oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli (2017). Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół samorządu terytorialnego (polityka lokalna, partycypacja obywatelska) oraz bezpieczeństwa (bezpieczeństwo społeczności lokalnych, działalność społeczna na rzecz bezpieczeństwa). Od 2018 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku akademickim 2018/2019 opiekun Koła Naukowego Politologów oraz Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Porządku Publicznego (ponownie od roku akademickiego 2021/2022). Od września 2020 roku koordynator praktyk studenckich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczestniczył w realizacji kilku projektów badawczych w tym m.in. ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, a także ,,Znaczenie i rola Rad Młodzieżowych w funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej”. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politologicznych, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Żołnierz Wojska Polskiego.

Publikacje