dr inż. Dariusz Bober

 • Jednostka:
  ICMK
 • Budynek: B1
 • Pokój: 346
 • Nr telefonu: 1234567
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-0480-700X
 • Konsultacje: e-mail

Informacje

Od 2014 - adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Komputerowego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W latach 2011-2013 - adiunkt w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W latach 2000-2010 - asysent w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

W marcu 2009 broniąc pracy p.t. Hierarchiczny system sterowania zużyciem energii elektrycznej uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie Elektrotechnika.

Dydaktyka

W pracy dydaktycznej zajmuję się m.in.:

 • bazami danych,
 • bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • gospodarką elektroniczną,
 • informatyką ekonomiczną,
 • projektowaniem systemów informatycznych,
 • systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem.

Badania

Moja praca naukowa koncentruje się obecnie wokół:

 • Bezpieczeństwem i gospodarką elektroenergetyczną, systemy zdalnego opomiarowania i sieci inteligentnych.
 • Sterowanie i wymiana informacji w systemach rozproszonych. Języki komunikacji międzysystemowej.
 • Rozwoju technologii informatycznych w obszarze przemysłowych baz danych, e-businessu oraz wewnątrz-instytucyjnego obiegu informacji.
 • Wdrażania i eksploatacji systemów klasy ERP (System21, SAP R3, SAP BI, Qguar).
 • Problemów bezpieczeństwa systemów i ochroną danych.

 

 

Patenty

Poprzez Kancelarię Prawno-Patentową Anna Bełz w Lublinie dokonano zgłoszenia przed Europejskim Urzędem Patentowym:

 • System for measurement and control of electrical energy consumption. Application number EP09461503.6, date of receipt 17.03.2009

Poprzez Rzecznika Patentowego Politechniki Lubelskiej w Urzędzie Patentowym RP zostały złożone następujące zgłoszenia ochrony własności intelektualnej:

 • Układ do pomiaru i sterowania zużyciem energii elektrycznej. Zgłoszenie nr P 384716 z dnia 17.03.2008, uzyskane prawo wyłączne nr.:(11)216632, data uzyskania patentu luty 2013
 • Sposób sterowania zużyciem energii elektrycznej. Zgłoszenie nr P 384715 z dnia 17.03.2008, uzyskane prawo wyłączne nr.: (11)211816, data uzyskania patentu luty 2012
 • Sposób pomiaru zużycia energii elektrycznej. Zgłoszenie nr P 384717 z dnia 17.03.2008, uzyskane prawo wyłączne nr.: (11)211817, data uzyskania patentu luty 2012

Publikacje