dr hab. n. o zdr. prof UR Dariusz Bazaliński

  • Jednostka:
    Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych
  • Budynek: G4, ul. Warzywna 1A
  • Pokój: 306, 333
  • Nr telefonu: +48608782645
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-1717-1319
  • Konsultacje: Wtorki 14:00-15:00

Informacje

Absolwent wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i ratunkowego, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Kolegium Nauk Medycznych. Prowadzi zespół badawczy zajmujący się wdrażaniem innowacyjnych i alternatywnych metod w leczeniu ran przewlekłych w warunkach opieki domowej. Główne zainteresowania naukowe związane z wykorzystaniem defensyn białkowych larw Lusilia sericata w procesie regeneracji tkanek, wykorzystanie kontrolowanego podciśnienie w procesie leczenia miejscowego rany. Pomysłodawca i współprowadzący poradni leczenia ran przewlekłych w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie

Publikacje