dr Bożena Duda

  • Jednostka:
    Katedra Anglistyki, Zakład Badań nad Dyskursem/Department of English Studies, Chair of Discourse Studies
  • Budynek: A3
  • Pokój: 107
  • Nr telefonu: 178721214
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-8182-2230
  • Konsultacje: czwartki/Thursdays 12:00-12:45, piątki 13:30-14:15

Informacje

semantyka kognitywna; pragmatyka socjo-historyczna; kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji werbalnej i pozawerbalnej; intertekstualność a metafora i metonimia; intertekstualność multimodalna; analiza dyskursu;

cognitive semantics; socio-historical pragmatics; social and cultural conditioning of verbal and non-verbal communication; intertextuality through cognitive means; multimodal intertextuality; discourse analysis;

Publikacje