doktor Beata Kiersnowska

  • Jednostka:
    Instytut Neofilologii. Katedra Anglistyki. Zakład Literatur i Kultur Krajów Anglojęzycznych
  • Budynek: A3
  • Pokój: 107a
  • Nr telefonu: +48178721214
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-9810-8148
  • Konsultacje: środa/ Wednesday 10.30-12.00

Informacje

Beata Kiersnowska jest zatrudniona w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta badawczo dydaktycznego. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z historii i kultury Wielkiej Brytanii prowadzone wspólnie przez  Uniwersytet Warszawski i Ruskin College w Oksfordzie, a doktorat obroniła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa angielskiego. Zakres jej badań naukowych obejmuje: okres wiktoriański w historii i kulturze Wielkiej Brytanii, szczególnie studia nad sportem i rekreacją jako elementami kultury oraz problemy tożsamości i kulturowe aspekty tworzenia i istnienia społeczności we współczesnym społeczeństwie brytyjskim.