dr Barbara Drozd

 • Jednostka:
  Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
 • Budynek: A1
 • Pokój: 119
 • Nr telefonu: + 48 17 872 12 46
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-3876-9443
 • Konsultacje: Tydzień A; piątek 8:15-9:45 Tydzień B; czwartek 12:00-13:30

Informacje

Publikacje

Monografie autorskie:

 1. Drozd B., 2024, Dyskurs medyczny z perspektywy leksykalno-semantycznej, Rzeszów.

Rozprawy i artykuły:

 1. Drozd B., 2016, Całe wodne wre i ryczy piekło. O językowej kreacji żywiołu wody w poezji Adama Asnyka, „Słowo. Studia językoznawcze”, nr 7, Rzeszów.
 2. Drozd B., 2016, Wypowiedzenie wielokrotnie złożone i jego wpływ na kształtowanie wypowiedzi [w:] Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura, Rzeszów (analiza reportażu Ryszarda Kapuścińskiego „Cesarz”).
 3. Drozd B., 2017, I w ciemność idę, i już nie powrócę. O kognitywnej metaforze drogi w poezji Adama Asnyka, „Słowo. Studia językoznawcze”, nr 8, Rzeszów.
 4. Drozd B., 2017, Swój i Obcy w piosenkach hiphopowych (na przykładzie tekstów Marcina Gutkowskiego) [w:] Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku, Rzeszów.
 5. Drozd B., 2018, Sylwetka dojrzałego kandydata na męża na przykładzie programu Rolnik szuka żony (aspekt socjologiczno-językowy) [w:] Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 2, Rzeszów
 6. Drozd B., 2019, "Mam 18 lat wspak". Językowy obraz starości (postać Danuty Szaflarskiej) [w:] Obszary polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze, Rzeszów
 7. Drozd B., 2020, Zjawisko hejtu w Internecie (studium przypadku). Analiza wypowiedzi dotyczących strajku lekarzy [w:] Współczesne Media 11: Przemoc w mediach, Lublin
 8. Drozd B., 2020, Wartościowanie w komentarzach internetowych (na przykładzie fanpage'u Katarzyny Michalak) [w:] Głos-język-komunikacja, Rzeszów
 9. Drozd B., 2021, Hej dziewczyny, potrzebuję waszej pomocy. Akty grzeczności językowej na przykładzie e-rozmów w grupie Panny młode inspirujmy się wzajemnie [w:] Obszary Polonistyki 5: Internet a język, literatura i kultura współczesna, Rzeszów.
 10. Drozd B., 2021, Specjalizacja znaczenia wybranych terminów medycznych na przykładzie czasopism branżowych [w:] Język polski - Między tradycją a współczesnością, Kraków.
 11. Drozd B., 2021, Pachnące Cynamonem #Keto #Ciasteczka polecają się na #Święta :D. Analiza językowych środków perswazji na profilu kulinarnym @moderncavegirl, „Słowo. Studia językoznawcze”, nr 12, Rzeszów. [40 pkt. MNiSW]
 12. Drozd B., 2022, Złap sen na całą noc. Charakterystyka reklam w czasopismach medycznych [w:] Kreatywność językowa w marketingu, red. K. Burska, B. Cieśla, Łódź.
 13. Drozd B., Drozd B., 2022, On ma tylko i wyłącznie światłość w sobie. O językowej kreacji Boga w dyskursie internetowym na przykładzie wideoblogów o. Adama Szustaka, „Język. Religia. Tożsamość”, nr 25, s. 7-24, DOI: 10.5604/01.3001.0016.0990, GICID: 01.3001.0016.0990 [40 pkt. MNiSW];
 14. Drozd B., Wiśniewska N., 2024, Metaforas en el discurso feminístico polaco y español (el caso de las cuentas #bodypositive) „Linguistica Silesiana” [70 pkt. MNiSW] (tekst jest po dwu pozytywnych recenzjach i zostanie opublikowany w listopadzie).
 15. Drozd B., 2024, Leksykalne aspekty dyskursu profesjonalnego (na przykładzie artykułów dla pacjenta z portalu medycyna praktyczna), [w:] Teksty. Konteksty. Podteksty (tekst uzyskał dwie pozytywne recenzje).