dr n. o zdr. Anna Kremska

  • Jednostka:
    Instytut Nauk o Zdrowiu, Zakład Opieki Położniczo-Ginekologicznej
  • Budynek: A2
  • Pokój: 201
  • Nr telefonu: 665944433
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-1908-6575
  • Konsultacje: wtorek 13.30-14.00, środa13.30-14.00 czwartek 13.15-14.15

Informacje

Anna Kremska pracę zawodową rozpoczęła na Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Katedrze Położnictwa w roku 2010 na stanowisku instruktor zawodu. Od 2021 pracuje na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Opieki Położniczo- Ginekologicznej, Instytucie Nauk o Zdrowiu prowadząc zajęcia na I oraz II stopniu studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W ramach rozwoju naukowego w  2020r. obroniła pracę doktorską pt. " Jakość życia seksualnego kobiet w wieku okołomenopauzalnym". Jest autorem i współautorem wielu  prac naukowych publikowanych w Polsce i za granicą.

Publikacje