dr Anna Cisek

  • Jednostka:
    Instytut Nauk Fizycznych
  • Budynek: A0
  • Pokój: 315 B1
  • Nr telefonu: 17-851-85-75
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-2570-6061
  • Konsultacje: czwartek 8.15-9.00, 12.00-12.45

Informacje

Tematyka mojej pracy naukowej koncentruje się wokół produkcji mezonów wektorowych w zderzeniach wysokoenergetycznych, takich jak: foton-proton, proton-proton, foton-jądro i jądro-jądro. Zajmuje się zarówno ekskluzywną, jak i inkluzywną oraz semi-ekskluzywną produkcją mezonów.
Otrzymane za pomocą programów komputerowych przekroje czynne pokazane są w funkcji wielu zmiennych np energii, pędu poprzecznego wyprodukowanego mezonu, kąta azymutalnego, masy niezmienniczej oraz pospieszności. Do opisu tego typu zderzeń używane są różne form factory. Obliczenia wykonywane są dla różnych funkcji nieprzecałkowanych rozkładów gluonów dostepnych w literaturze.
Otrzymane wyniki są porównywane z danymi eksperymentalnymi pochodzącymi z akceleratorów LHC, RHIC i HERA.

Publikacje