dr Anna Cisek

  • Jednostka:
    Instytut Nauk Fizycznych
  • Budynek: A0
  • Pokój: 315 B1
  • Nr telefonu: 17-851-85-75
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-2570-6061
  • Konsultacje: czwartek (A i B) 9.15-10.00, środa (A) 12.15-13.00, piątek (B) 12.15-13.00

Informacje

Tematyka mojej pracy naukowej koncentruje się wokół produkcji mezonów wektorowych w zderzeniach wysokoenergetycznych.  Otrzymane przekroje czynne pokazane są w funkcji wielu zmiennych np energii, pędu poprzecznego wyprodukowanego mezonu lub pospieszności. Obliczenia wykonane za pomocą programów komputerowych są porównywane z danymi eksperymentalnymi pochodzącymi z akceleratorów LHC, RHIC i HERA,

Publikacje