Dr Anna Bartosiewicz

  • Jednostka:
    Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych
  • Budynek: G-5, Warzywna 1A
  • Pokój: 228
  • Nr telefonu: 605063042
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-2359-7818
  • Konsultacje: piątek 12.00-13.45

Informacje

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Zdrowiu.

Absolwent:

- studia magisterskie, kierunek Pielęgniarstwo, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach

- studia podyplomowe, Pedagogika, Uniwersytet Rzeszowski

- studia podyplomowe, Dietetyka i planowanie żywienia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

 

Zainteresowania naukowe są związane z rozwojem nowych kompetencji w pielęgniarstwie i oceną czynników ryzyka rozwoju chorób niezakaźnych.

Publikacje