dr inż. Anna Augustyńska_Prejsnar

 • Jednostka:
  Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich / Department of Animal Production and Poultry Products Evaluation
 • Budynek: D9
 • Pokój: 351
 • Nr telefonu: 691709544
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0003-3729-3882
 • Konsultacje: Środa 8:30-10:00

Informacje

Zainteresowania dr Augustyńska-Prejsnar:

 • wpływ systemu chowu i poziomu dobrostanu zwierząt na jakość jaj i mięsa;
 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa drobiowego;
 • ocena jakości przetworów drobiowych wzbogacanych naturalnymi dodatkami;
 • wpływ marynowania mięsa drobiowego na jakość produktu;

Dr. Augustynska-Prejsnar's research interests:

 • Impact of the rearing system and level of animal welfare on egg and meat quality;
 • The effect of preservation methods on the quality of poultry meat;
 • Quality assessment of poultry products enriched with natural additives;
 • Effect of marinating poultry meat on product quality.

Publikacje