dr hab. prof. UR Aneta Bylak

  • Jednostka:
    Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
  • Budynek: D9
  • Pokój: 203
  • Nr telefonu: 177855203
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-7617-5814
  • Konsultacje: poniedziałek godz. 11:30-13:00 lub w innym terminie; po wcześniejszym uzgodnieniu

Informacje

Tematyka badawcza:

ekologia populacji zwierząt, ekologia wód płynących, funkcjonowanie ekosystemów, zagrożenia antropogeniczne środowiska, ochrona i monitoring wód śródlądowych, wpływ bobrów  na środowisko, gatunki kluczowe i inżynierskie, drapieżniki szczytowe, korytarze ekologiczne, wpływ suszy na ekosystemy, bariery ekologiczne, siedliska pomostowe, analizy statystyczne w ekologii

Zajęcia dydaktyczne prowadzone m.in. w ramach przedmiotów:

Adaptacje zwierząt do środowiska, Ekologia ogólna, Ekologiczne uwarunkowania ochrony przyrody, Gatunki kluczowe w ochronie przyrody, Hydrobiologia i monitoring wód, Ilustracje prac naukowych, Obce gatunki w faunie wód śródlądowych, Ochrona zasobów fauny wodnej, Prośrodowiskowe funkcje małych zbiorników wodnych, Różnorodność i osobliwości świata ryb, Zasady ochrony i zarządzania ekosystemami wodnymi, Zintegrowane systemy oceny ekosystemów wodnych, Conservation biology (Erasmus+), Principles of ecology (Erasmus+), Stream ecolgy (Erasmus+)

Wybrane tematy zajęć dla szkół, realizowane w ramach popularyzacji nauki i działań promocyjnych  Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Adaptacje bezkręgowców wodnych do środowiska
Co łączy bobra z rekinem, czyli o związkach między gatunkami
Czy wszystkie gatunki są ważne? – nowe teorie w ekologii
Krótka historia rysunku w naukach o środowisku
Odbieranie bodźców pod wodą, czyli jak uniknąć wroga, znaleźć pokarm i partnera
Relacje drapieżnik-ofiara i rola kamuflażu w świecie zwierząt
Rola gatunków kluczowych w ekosystemach
Wodny świat w powiększeniu
Życie na dnie rzeki - jak przetrwać, gdy wszystko wokół płynie?

 

Publikacje