dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

  • Jednostka:
    Zakład Psychiatrii, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych
  • Budynek: G4
  • Pokój: 136
  • Nr telefonu: (+48) 17 851-68-56
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-9175-4937
  • Konsultacje: czwartek 8:00-9:30

Informacje

Agnieszka Rynkiewicz, MD, MAT, PhD is Associate Professor at Department of Psychiatry, College of Medical Sciences, University of Rzeszow in Poland. Received her MD and the Residency Training in Psychiatry at the Department of Psychiatry, Medical University of Gdansk (MUG) and Clinical Regional Psychiatric Hospital in Gdansk, Poland. She earned her PhD in Psychiatry from MUG and completed the United States Medical Licensing Examinations (USMLE) in USA. Additionally she holds MAT in Special Education from Seattle Pacific University in USA. She is internationally recognized certified ADOS-2 trainer, is certified in ADOS-2, ADI-R, BOSCC, BOSA and STAT™. She is the International Society for Autism Research (INSAR) Global Senior Leader for Poland, is the Founder and Senior Leader of ECHO Autism Poland. Her interest includes the neurodevelopmental disorders, sex/gender differences in autism (ASD) and ICT-based solutions to the standardised assessments in ASD. Her research focuses on autism (ASD) in females, with the most recent work on midlife and menopause, neuroendocrine systems and reproductive hormones with subsequent health trajectories across cardiovascular and autoimmune conditions particularly in neurodivergent populations.

 

*****************************

 

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz - ukończyła studia na kierunku lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny, GUMed). Karierę zawodową rozpoczynała w Akademii Medycznej w Gdańsku, program specjalizacyjny z psychiatrii ukończyła w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz Klinice Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła lekarskie egzaminy (USMLE) uprawniające do wykonywania zawodów medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz studia magisterskie (MAT) z pedagogiki specjalnej w Seattle Pacific University, USA. Zawodowo związana była z Oddziałem Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Seattle Children’s Hospital, USA; Brain Center for Applied Learning Research, Seattle Pacific University, USA; Edmonds School District, USA; Kliniką Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) oraz Kliniką Psychiatrii GUMed. W 2020 roku powołana została przez Radę Naukową INSAR w USA (pol. Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem) jako pierwszy naukowiec w Polsce do pełnienia funkcji INSAR Global Senior Leader for Poland. Jest założycielem i liderem globalnego programu ECHO Autism Poland. Jest laureatką konkursu w programie prof. Walczaka NAWA 2020. Nagrodzona Enable Award 2014 dla twórcy nowych narzędzi ICT wspierających osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii. W 2016 roku została wyróżniona i nagrodzona przez University of Cambridge, Department of Psychiatry, Medical Research Council, Autism Research Trust w Wielkiej Brytanii oraz Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem (INSAR) w USA za badania naukowe pt.: Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziewcząt. Różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym oraz współistniejąca psychopatologia".

Jest międzynarodowym certyfikowanym szkoleniowcem ADOS-2 (pol. ADOS-2 Protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu), tytuł uzyskała w Royal Aberdeed Children’s Hospital i Newcastle University w Wielkiej Brytanii nadany Jej przez prof. Ann Le Couteur, poprzedzony tytułem certyfikowanego diagnosty ADOS-2 uzyskanym w Spectrum Specialist Consultancy i University of Cambridge, UK.

Jest certyfikowanym diagnostą najważniejszych narzędzi w diagnozie autyzmu: ADI-R, ADOS-2, BOSCC, BOSA, STAT, uzyskując tytuły w wiodących amerykańskich, kanadyjskich i brytyjskich ośrodkach klinicznych zajmujących się autyzmem. Jest współautorem polskich wersji językowych m.in. STAT i BOSA.

Jest współtwórcą autorskiego narzędzia diagnostycznego Girls' Questionnaire for Autism Spectrum Conditions GQ-ASC (Q-ASC), autorzy: Tony Attwood, Michelle Garnett, Agnieszka Rynkiewicz, (2011). Współtworzyła terapeutyczną platformę komputerową dla dzieci z autyzmem EmotiPlay w ramach międzynarodowego projektu ASC-Inclusion, grant № 289021. Aktualnie pracuje w innowacyjnym projekcie ECHO Autism z University of Missouri Child Health – School of Medicine, USA, którego model wprowadziła do Polski w 2022 roku. W latach 2017-2019 była założycielem i kierownikiem Pracowni Badań Zaburzeń Neurorozwojowych oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR); od 2019 roku do 2021 założycielem i kierownikiem Zakładu Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych UR. Jest adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim od 2016r. do aktualnie.

Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Psychiatrii UR od 2018 roku do aktualnie, które pod Jej opieką merytoryczną może poszczycić się wygranymi konkursami m.in.: Studenckie koła naukowe tworzą innowacje program finansowany przez MEiN – grant № SKN/SP/535279/2022; nagrodami dla studentów i absolwentów SKN Psychiatrii m.in.: Student And Trainee Workshop Travel Award INSAR 2023, Student And Trainee Award INSAR 2023, Sztokholm, Szwecja; Diversity Travel Award INSAR 2020, Seattle, USA; publikacjami SKN w renonowanych czasopismach naukowych m.in. Brain Sciences (2021); oraz organizacją ogólnopolskich szkoleń z narzędzia diagnostycznego ADI-R w 2018 i 2022 roku - szkoleń kończących się certyfikatem uprawniającym do korzystania z narzędzia ADI-R na całym świecie.

Jest współautorem rozdziału pt.: Medications to treat co-occurring conditions in autism spectrum disorder, w podręczniku “The Oxford Handbook of Autism and Co-Occurring Psychiatric Conditions” Wydawnictwa Oxford University Press wydanym w 2020 roku. Jest autorem rozdziału „Programy komputerowe oraz Internet w edukacji i terapii osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w podręczniku „Oblicza rehabilitacji” Wydawnictwa MediPage. Jest współautorem monografii o tytule: Females and Autism Wydawnictwa Oxford University Press w 2018 roku. Jest współautorem rozdziału pt.: „Zaburzenia ze spektrum autyzmu” w podręczniku „Psychiatria Dzieci i Młodzieży, Tom 1” wydanym w 2021 roku przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL, prezentującym aktualny stan wiedzy na temat nowych kryteriów diagnostycznych, narzędzi diagnostycznych, współistniejącej psychopatologii, farmakoterapii oraz niefarmakologicznych form terapii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD).

 

Publikacje