dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

 • Jednostka:
  Zakład Psychiatrii, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych
 • Budynek: G4
 • Pokój: 136
 • Nr telefonu: (+48) 17 851-68-56
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-9175-4937
 • Konsultacje: czwartek 8:00-9:30

Informacje

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz. Ukończyła studia na kierunku lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny, GUMed). Karierę zawodową rozpoczynała w Akademii Medycznej w Gdańsku a program specjalizacyjny z psychiatrii ukończyła w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz Klinice Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła lekarskie egzaminy uprawniające do wykonywania zawodów medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz studia magisterskie z pedagogiki specjalnej w Seattle Pacific University, USA. Zawodowo związana była z Oddziałem Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Seattle Children’s Hospital, USA; Brain Center for Applied Learning Research, Seattle Pacific University, USA; Edmonds School District, USA; Kliniką Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) oraz Kliniką Psychiatrii GUMed. W 2020 roku powołana została przez Radę Naukową INSAR w USA (pol. Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem) jako pierwszy naukowiec w Polsce do pełnienia funkcji INSAR Global Senior Leader for Poland. Od 2022 roku pełni funkcję lidera globalnego programu ECHO Autism na Polskę. Jest laureatką konkursu w programie prof. Walczaka NAWA 2020. Nagrodzona Enable Award 2014 dla twórcy nowych narzędzi ICT wspierających osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii. W 2016 roku została wyróżniona i nagrodzona przez University of Cambridge, Department of Psychiatry, Medical Research Council, Autism Research Trust w Wielkiej Brytanii oraz Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem (INSAR) w USA za Jej badania naukowe pt.: Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziewcząt. Różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym oraz współistniejąca psychopatologia".

Jest międzynarodowym certyfikowanym szkoleniowcem ADOS-2 (pol. ADOS-2 Protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu), tytuł uzyskała w Royal Aberdeed Children’s Hospital i Newcastle University w Wielkiej Brytanii nadany Jej przez prof. Ann Le Couteur, poprzedzony tytułem certyfikowanego diagnosty ADOS-2 uzyskanym w Spectrum Specialist Consultancy i University of Cambridge, UK.

Jest certyfikowanym diagnostą najważniejszych narzędzi w diagnozie autyzmu: ADI-R, ADOS-2, BOSCC, BOSA, STAT, uzyskując tytuły w wiodących amerykańskich, kanadyjskich i brytyjskich ośrodkach klinicznych zajmujących się autyzmem. Jest współautorem polskich wersji językowych m.in. STAT i BOSA.

Jest współtwórcą autorskiego narzędzia diagnostycznego Questionnaire for Autism Spectrum Conditions (GQ-ASCQ-ASC, autorzy: Tony Attwood, Michelle Garnett, Agnieszka Rynkiewicz, 2011). Współtworzyła terapeutyczną platformę komputerowej dla dzieci z autyzmem EmotiPlay w ramach międzynarodowego projektu ASC-Inclusion, grant № 289021. Aktualnie pracuje w innowacyjnym projekcie ECHO Autism z University of Missouri Child Health – School of Medicine, USA wprowadzając program do Polski. W latach 2017-2019 była założycielem i kierownikiem Pracowni Badań Zaburzeń Neurorozwojowych oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR); od 2019 roku do 2021 założycielem i kierownikiem Zakładu Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych UR. Jest adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim od 2016r. do aktualnie.

Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Psychiatrii UR od 2019 roku do aktualnie, które pod Jej opieką merytoryczną może poszczycić się wygranymi konkursami m.in.: Studenckie koła naukowe tworzą innowacje program finansowany przez MEiN – grant № SKN/SP/535279/2022; nagrodą Diversity Travel Award dla studentki SKN na INSAR (International Society for Autism Research) Virtual Meeting 2020 w Seattle, USA; publikacjami SKN w renonowanych czasopismach naukowych m.in. Brain Sciences (2021); oraz organizacją ogólnopolskich szkoleń z narzędzia diagnostycznego ADI-R w 2018 i 2022 roku - szkoleń kończących się certyfikatem uprawniającym do korzystania z narzędzia ADI-R na całym świecie.

Jest współautorem rozdziału pt.: Medications to treat co-occurring conditions in autism spectrum disorder, w podręczniku “The Oxford Handbook of Autism and Co-Occurring Psychiatric Conditions” Wydawnictwa Oxford University Press wydanym w 2020 roku. Jest autorem rozdziału „Programy komputerowe oraz Internet w edukacji i terapii osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w podręczniku „Oblicza rehabilitacji” Wydawnictwa MediPage. Jest współautorem monografii o tytule: Females and Autism Wydawnictwa Oxford University Press w 2018 roku. Jest współautorem rozdziału pt.: Zaburzenia ze spektrum autyzmu w podręczniku „Psychiatria Dzieci i Młodzieży” wydanym w 2021 roku przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL, prezentującym aktualny stan wiedzy na temat nowych kryteriów diagnostycznych, narzędzi diagnostycznych, współistniejącej psychopatologii, farmakoterapii oraz niefarmakologicznych form terapii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD).

 

 1. Domarecki, P.; Plata-Nazar. K.;, Rynkiewicz. A.; Łucka. I; Mazur. A. ECHO Autism model in the context of growing need to incorporate the pediatricians and general practitioners in a comprehensive care for autism spectrum disorder patients in Poland. Przegląd Pediatryczny. 2022, 51 (4), 47-51.
 2. Sohl, K.; Rynkiewicz, A.; Nanclares-Nogués, V.; Brewer Curran, A.; Scorah, J.; Steiman, M.; Lord, C.; Vasa, R.A.; Słopień, A.; Janas-Kozik, M.; Łucka, I.; Mazur, A. Project Extension for Community Health Outcomes (ECHO) Autism: A Successful Model to Increase Capacity in Community-Based Care. Brain Sci.2022, 12, 327.
 3. Rynkiewicz, A.; Dembinski, Ł.; Koletzko, B.; Michaud, P-A.; Hadjipanayis, A.; Grossman, Z.; Korslund, K.; King, BH.; Treasure, J.; Peregud-Pogorzelski, J.; del Torso, S.; Valiulis, A.; Mazur, A. Adolescents With Eating Disorders in Pediatric Practice – The European Academy of Paediatrics Recommendations. Pediatr. 2022; 10:806399.
 4. Rynkiewicz, A.; Łucka, I.; Grylowska G.; Szura M.; Plata-Nazar K. Przyszłość tele-zdrowia w opiece nad pacjentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na przykładzie globalnego modelu Extension for Community Health Outcomes (ECHO) Autism wprowadzanego do Polski. Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (2), p. 95–99.
 5. Słopień A, Rynkiewicz A, Janas-Kozik M. Zaburzenia ze spektrum autyzmu [In:] Psychiatria Dzieci i Młodzieży/ Janas-Kozik M, Wolańczyk T (Eds.). (pp.265-304). Warszawa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2021. P-ISBN: 978-83-200-6446-9
 6. Rynkiewicz A, Szura M, Bernaciak D, Kozak A, Karwowska M. Polish Adaptation of the Social Communication Questionnaire (SCQ) and Female Autism Phenotype: An Investigation of Potentially Sex-Biased Items in the Screening Assessment and Their Impact on Scores. Brain Sci. 2021; 11(6), 682.
 7. Rynkiewicz A, Vasa R, Łucka I, Mazur A. Brief Observation of Symptoms of Autism (BOSA) – Use of the Brief Observation of Symptoms of Autism (BOSA) as a new clinical approach to assessing patients with suspected autism spectrum disorder during the COVID-19 pandemic. Pol. 2020; 95(4), 241–243.
 8. Rynkiewicz A, Łucka I, Szura M. Brief Observation of Symptoms of Autism (BOSA) – nowe narzędzie diagnostyczne do diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu w czasie pandemii COVID-19. Psychol. Klin. 2020; 20(3), 210–211.
 9. King BH, Rynkiewicz A, Janas-Kozik M, Tyszkiewicz-Nwafor M. Medications to treat co-occurring conditions in autism spectrum disorder [In:] The Oxford Handbook of Autism and Co-Occurring Psychiatric Conditions/ White SW, Maddox BB, Mazefsky CA (Eds.). (pp.371-386). New York. Oxford University Press. 2020.
 10. Grabowski K, Rynkiewicz A, Lassalle A, Baron-Cohen S, Schuller B, Cummins N, Baird AE, Podgórska-Bednarz J, Pieniążek A, Łucka I. Emotional expression in psychiatric conditions – new technology for clinicians. Clin. Neurosci. 2019; 73(2), 50–62.
 11. Rynkiewicz A, Janas-Kozik M, Słopień A. Dziewczęta i kobiety z autyzmem. Girls and Women with Autism. Psychiatr. Pol. 2019; 53(4),737–752.
 12. Rynkiewicz A, Bishop S. Trzeba lepiej zrozumieć autyzm, żeby skuteczniej pomagać. Prakt. Pediatria. 2019; 3, 9-16.
 13. Rynkiewicz A, King BH, Kalisz K, Słopień A, Janas-Kozik M, Łucka I. Kompetentni użytkownicy i standardy użytkowania wywiadu do diagnozowania autyzmu ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) oraz protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition). Psychiatr. Psychol. Klin. 2018; 18(4), 399–404.
 14. Marchi E, Schüller B, Baird A, Baron-Cohen S, Lassalle A, O’Reilly H, Pigat D, Robinson P, Davies I, Baltrusaitis T, Golan O, Fridenson-Hayo S, Tal S, Newman S, Meir-Goren N, Camurri A, Piana S, Bӧlte S, Sezgin M, Alyuz N, Rynkiewicz A, Baranger A. The ASC-Inclusion Perceptual Serious Gaming Platform for Autistic Children. IEEE Transactions on Games 2019; 11(4), 328-339.
 15. Rynkiewicz A, Lassalle A, King BH, Smith R, Mazur A, Podgórska-Bednarz J, Słopień A, Tabarkiewicz J. Females and Autism [In:] Oxford Bibliographies in Childhood Studies/ In H. Montgomery (Ed.). New York. Oxford University Press. 2018.
 16. Ormond S, Brownlow C, Garnett MS, Rynkiewicz A, Attwood T. Profiling Autism symptomatology: An exploration of the Q-ASC parental report scale in capturing sex differences in autism. Autism Dev. Disord. 2018; 48, 389-403.
 17. Rynkiewicz A, Łucka I. Autism spectrum disorder (ASD) in girls. Co-occurring psychopathology. Sex differences in clinical manifestation. Pol. 2018; 52(4), 629–639.
 18. Rynkiewicz A, Schüller B, Marchi E, Piana S, Camurri A, Lassalle A, Baron-Cohen S. An investigation of the ‘female camouflage effect’ in autism using a computerized ADOS-2 , and a test of sex/gender differences. Autism 2016, 7(10).
 19. Rynkiewicz A, Łucka I, Grabowski K. Letter to Editor: An investigation of the ‘female camouflage effect’ in autism using a new computerized test showing sex/gender differences during ADOS-2. IMFAR 2016 (International Meeting for Autism Research), Baltimore, USA. Psychiatr. Pol. 2016, 50(3), 663-666.
 20. Łucka I, Pleskot-Kaczmarek J, Rynkiewicz A, Przybyła-Ożóg E. Zespół Aspergera u bliźniąt – dylematy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku. Psychol. Klin. 2014, 14(1), 55–60.
 21. Rynkiewicz A, Kulik M. Wystandaryzowane, interaktywne narzędzia do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu a nowe kryteria diagnostyczne DSM-5. Psychiatria 2013, 10(2), 41-48.
 22. Pisula E, Kawa R, Szostakiewicz Ł, Łucka I, Kawa M, Rynkiewicz A. Autistic Traits in Male and Female Students and Individuals with High Functioning Autism Spectrum Disorders Measured by the Polish Version of the Autism Spectrum Quotient. PLOS ONE 2013, 8(9).
 23. Rynkiewicz A, Łucka I, Fryze M. Wysokofunkcjonujące dziewczęta z autyzmem i zespołem Aspergera - przyczyny rzadkiego diagnozowania, opis przypadków. Psychiatria 2012, 9(2), 43-52.
 24. Rynkiewicz A. The use of computer technology and the internet in teaching and therapy of individuals with Autism Spectrum Disorders (ASD). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 2011;4, 161-173.
 25. Rynkiewicz A. Programy komputerowe oraz Internet w edukacji i terapii osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. [In:] K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula, K. Walewska (Eds.). Oblicza rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwo MediPage; 2011.S.99-117.

 

 

 

 

Publikacje