dr Agata Ćwik

  • Jednostka:
    Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu/ Department of Nature Conservation and Landscape Ecology
  • Budynek: D9
  • Pokój: 6
  • Nr telefonu: 17 785 50 06
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-6197-9959
  • Konsultacje: wtorek 13-14.30 (semestr letni 2022/23)

Informacje

Zainteresowania badawcze: przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, chaos przestrzenny, kształtowanie systemu przyrodniczego miasta.

Prowadzone przedmioty: fizjografia, ekologia krajobrazu, planowanie przestrzenne.

Przynależność organizacyjna: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Miejska Komisja Urbanistyki i Architektury w Rzeszowie, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie.

www: dr Agata Ćwik - Uniwersytet Rzeszowski (ur.edu.pl)

 
Research interests: environmental basis for spatial development, spatial chaos, shaping the natural system of the city.
 
Lectures and classes: physiography, landscape ecology, spatial planning.

Publikacje