prof. dr hab. Adam Czudec

 • Jednostka:
  Instytut Ekonomii i Finansów
 • Budynek: D1
 • Pokój: 304
 • Nr telefonu: 17 8721685
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-6849-1369
 • Konsultacje: środa 10.00-11.30

Informacje

Stanowisko

 • Profesor zwyczajny

Prowadzone zajęcia

 • Metodologia ekonomii-projekt badawczy
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

(w oparciu o słowa kluczowe oraz numery klasyfikacji JEL dostępne na stronie)

Numery klasyfikacji JEL: Q01, Q10, Q50, R10, R50

 • Rola otoczenia instytucjonalnego w kształtowaniu procesów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionów
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego w kontekście uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze

 • 6 -dniowy pobyt Vienna University of Economics and Business, Vienna, (Austria, 2015)
 • 2 –tygodniowy pobyt studyjny w California State University of Fresno (USA, 2015)

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • członek Komisji ds. Badań Naukowych, Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą

Publikacje