Życiorys / Curriculum Vitae

Życiorys naukowy

DZIEDZINA: nauki ścisłe i przyrodnicze (matematyka), nauki inżynieryjno-techniczne (informatyka techniczna i telekomunikacja).

SPECJALNOŚĆ: modelowanie matematyczne i analiza danych, sztuczna inteligencja, wnioskowanie w warunkach niepewności.

EDUKACJA: I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1960-1964); Studium Nauczycielskie w Zamościu na kierunku matematyka i fizyka (1964-1966), tytuł pracy dyplomowej: "Krzywe spiralne i krzywe przestępne", promotor: mgr Władysław Borkowski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie na kierunku matematyka (1967-1971), tytuł pracy magisterskiej: "Formy kwadratowe na przestrzeni wektorowej", promotor: doc. dr Stanisław Złonkiewicz; Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, studia podyplomowe z informatyki (1976-1977). Więcej: MIP (Zbigniew Suraj)

STOPNIE I TYTUŁ NAUKOWY: dr nauk matematycznych - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski (1985), tytuł rozprawy doktorskiej: "O pewnym problemie przydziału zasobów w systemach współbieżnych programów", promotor: prof. Andrzej Skowron, recenzenci: prof. Jacek Błażewicz, prof. Andrzej Salwicki i prof. Józef Winkowski; dr hab. nauk technicznych w zakresie informatyki - Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa (2000), tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Rough Set Methods for the Synthesis and Analysis of Concurrent Processes", recenzenci: prof. Lech Polkowski, prof. Roman Słowiński i prof. Józef Winkowski; postępowanie o nadanie tytułu profesora - Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa (2010-2012), tytuł profesora nauk technicznych (informatyka) - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (2012), recenzenci: prof. Witold Kosiński, prof. Henryk Rybiński, prof. Roman Słowiński i prof. Jarosław Stepaniuk.

PRACA ZAWODOWA: Szkoła Podstawowa, Wasylów Wielki: nauczyciel matematyki i fizyki (1966-1967); Technikum Mleczarskie (od 2020 Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego), Rzeszów: nauczyciel matematyki (1971-1974); IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Rzeszów, zastępca dyrektora, nauczyciel matematyki (1974-1976); Instytut Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (od 2001 Uniwersytet Rzeszowski), Rzeszów: starszy asystent (1976-1985); adiunkt (1985-2001), kierownik Zakładu Informatyki (1986-2001), profesor nadzwyczajny (2001); Katedra Podstaw Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów: kierownik (2001-2006), profesor WSIiZ (2001-2006); Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego: kierownik (2006-2011, 2013-2018), Instytut Informatyki UR: dyrektor (2011-2012), Laboratorium Informatyki Stosowanej Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej UR: współkierownik (2013-2018); Zakład Systemów Współbieżnych Instytutu Informatyki: kierownik (2011-2013), Pracownia Modelowania i Ekstrakcji Procesów z Danych LIS: kierownik (2013-2018), profesor nadzwyczajny (2006-2013), profesor zwyczajny (2013-2020); Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza (od 2023 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza), Jarosław: profesor wizytujący (2006-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2009), prorektor ds. rozwoju Uczelni (2007-2009), kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji (2007-2009). Organizator kierunku informatyka stopnia I i II w Uniwersytecie Rzeszowskim.

STAŻE NAUKOWE: Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski (1979-1980, 1991-1993, 1998-1999), Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha (Warszawa 1986, 1996), Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam, Holandia, 1993); Department of Electrical and Computer Engineering, University of Manitoba (Winnipeg, Kanada, profesor wizytujący 2000-2001); Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering Division, King Abdullah University of Sciences and Technology (Thuwal, Arabia Saudyjska, 2011).

POBYTY ZAGRANICZNE: Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University (Bułgaria: 1986), Institute of Technical Cybernetics (od 1999 Institute of Informatics), Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Czechosłowacja: 1989), Higher Pedagogical Institute (od 1995 Southwest University Neophyte of Rila), Blagoevgrad (Bułgaria: 1990, 1991), Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam, The Netherlands - 1993), Faculty of Engineering, Cairo University (Egipt: 2004), the Linnaeus Centre for Bioinformatics, Uppsala University (Szwecja: 2008), Yasar University European Union Research Center, Izmir (Turcja: 2010), Instituto Politécnico de Portalegre, Portalegre (Portugalia: 2011), European University Cyprus, School of Sciences, Nicosia (Cypr: 2012), Sakarya University, Sakarya (Turcja: 2013), Cybernetics Faculty of Taras Shevchenko National University of Kiev (Ukraine: 2014), King Abdullah University of Sciences and Technology, Thuwal (Arabia Saudyjska: 2016), Universidad de Castilla-La Mancha, School of Computer Science, Ciudad Real (Spain: 2017), a także Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City (Vietnam: 2018).

BADANIA NAUKOWE: modelowanie matematyczne systemów współbieżnych (sieci Petriego), metody algorytmiczne w sztucznej inteligencji (zbiory przybliżone, zbiory rozmyte, zbiory miękkie), odkrywanie modeli procesów z danych, reprezentacja wiedzy, modelowanie wnioskowania przybliżonego (niekonwencjonalne sieci Petriego).

WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA: w kraju: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Politechnika Poznańska, Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a za granicą: King Abdullah University of Science and Technology (Thuwal, Arabia Saudyjska), University of Manitoba (Winnipeg, Kanada), Humboldt University (Berlin, Niemcy), Lviv Polytechnic National University (Ukraina), Taras Shevchenko National University of Kiev (Ukraina), Ivan Franko National University of Lviv (Ukraina), Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraina), Cairo University (Egipt), South Valley University (Qena, Egipt), University of Regina (Kanada), University of Winnipeg (Kanada), Saint Mary's University (Halifax, Kanada), Visva Bharati (Santiniketan, Indie), Midnapore College (Indie), Chongqing University of Posts and Telecommunications (Chiny), Ton Duc Thang University in Ho Chi Minh City (Wietnam).

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

 1. Opis i rozwiązanie problemu przydziału zasobów w systemach współbieżnych programów w klasie sieci miejsc i tranzycji oraz sieci samomodyfikujących się.
 2. Zapoczątkowanie i rozwinięcie nowego kierunku badań związanych z odkrywaniem modeli procesów z danych z wykorzystaniem metodologii zbiorów przybliżonych i sieci Petriego (wspólnie z A. Skowronem, J. Petersem, K. Pancerzem).
 3. Opis metod zbiorów przybliżonych dla syntezy i analizy systemów współbieżnych specyfikowanych za pomocą systemów informacyjnych.
 4. Stworzenie matematycznych i algorytmicznych podstaw dla maksymalnych niesprzecznych rozszerzeń (ograniczeń) systemów informacyjnych (wspólnie z M. Moshkovem, A. Skowronem).
 5. Opis i charakterystyka nowych niekonwencjonalnych klas sieci Petriego do modelowania inteligentnych systemów wspomagania decyzji (wspólnie z S. Bandyopadhyayem, A. E. Hassanienem).
 6. Projektowanie i systematyczne rozwijanie od wielu lat autorskiego oprogramowania wspomagającego badania naukowe (głównie wspólnie z P. Grochowalskim).

WSPARCIE I PROMOCJE:

 1. Zorganizowanie w 2001 roku grupy badawczej pod nazwą "Rough Set and Petri Net Research Group" i systematyczne jej prowadzenie w celu wspierania rozwoju naukowego członków tej grupy oraz integracji tematów badawczych i wspólnych działań poprzez m.in. aktywne uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowanie wspólnych publikacji, realizacja wspólnych projektów badawczych oraz organizacja lub współorganizacja konferencji w kraju i za granicą.
 2. Utworzenie w 2013 roku portalu wiedzy i nauki pod nazwą „Matematycy i Informatycy Podkarpacia+”, którego szczytnym celem jest upowszechnianie pamięci o wybitnych badaczach, naukowcach i nauczycielach związanych zawodowo lub naukowo z Podkarpaciem i terenami sąsiadującymi.
 3. Uruchomienie w 2003 roku serwisu bibliograficznego "Rough Set Database System", którego celem jest upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych informatycznych metodach badawczych w Polsce i za granicą w zakresie teorii zbiorów przybliżonych i podejść pokrewnych. (Teoria zbiorów przybliżonych, stworzona przez prof. Zdzisława I. Pawlaka i początkowo rozwijana wyłącznie w Polsce, w kolejnych latach zyskała światową sławę dzięki licznym pracom polskich matematyków i informatyków, także tych z Podkarpacia.)

WYBRANE PUBLIKACJE: A Resource Allocation Problem, Lecture Notes in Computer Science 88 (1980), Springer-Verlag, Berlin; On Certain Problem of Resource Allocation in Systems of Concurrent Programs, ICS PAS Reports 549 (1984), Institute of Computer Science, the Polish Academy of Sciences (rozprawa doktorska); (współautor) Rough Sets and Concurrency, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences 41/3 (1993); (współautor) A Parallel Algorithm for Real-Time Decision Making: A Rough Set Approach, Journal of Intelligent Information Systems 7 (1996), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; PN-tools: environment for the design and analysis of Petri nets, Control and Cybernetics 24/2 (1995); Discovery of Concurrent Data Models from Experimental Tables: A Rough Set Approach, Fundamenta Informaticae 28/3-4 (1996), IOS Press, Amsterdam; The Synthesis Problem of Concurrent Systems Specified by Dynamic Information Systems, Studies in Fuzziness and Soft Computing. Rough Sets in Knowledge Discovery 2. Applications, Case Studies and Software Systems (1998), Physica-Verlag, Heidelberg; Reconstruction of Cooperative Information Systems under Cost Constraints: A Rough Set Approach, Information Sciences: An International Journal 111 (1998), Elsevier Science Inc., New York; (współautor) Approximate Real-Time Decision Making: Concepts and Rough Fuzzy Petri Net Models, International Journal of Intelligent Systems 14/8 (1999), John Wiley & Sons, Inc., New York; Rough Set Methods for the Synthesis and Analysis of Concurrent Processes, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Rough Set Methods and Applications. New Developments in Knowledge Discovery in Information Systems (2000), Physica-Verlag, Heidelberg (rozprawa habilitacyjna); (współautor) Classification of meteorological volumetric radar data using rough set methods, Pattern Recognition Letters 24/6 (2003); (współautor) Rough Neurons: Petri Net Models and Applications, Rough-Neural Computing. Techniques for Computing with Words, Series: Cognitive Technologies (2004), Springer-Verlag, Berlin; (współautor) The Rough Set Database System: An Overview, Transactions on Rough Sets III, Lecture Notes of Computer Sciences 3400 (2005), Springer-Verlag, Berlin; (współautor) A Control Design for the Khepera Robot: A Rough Set Approach, Fundamenta Informticae 67/1-3 (2005), IOS Press, Amsterdam; (współautor) A Rough Set Approach to Multiple Classifier Systems, Fundamenta Informaticae 72/1-3 (2006), IOS Press, Amsterdam; (współautor) Rough Sets for Discovering Concurrent System Models from Data Tables, Rough Computing: Theories, Technologies and Applications, IGI Global, Hershey - New York 2007, (współautor) The Rough Set Database System, Transactions on Rough Sets VIII, Lecture Notes of Computer Science 5084 (2008), Springer-Verlag, Berlin; (współautor) Maximal Consistent Extensions of Information Systems Relative to Their Theories, Information Sciences 178/12(2008), Elsevier Science Inc., New York: (współautor monografii) Inhibitory Rules in Data Analysis. A Rough Set Approach, Studies in Computational Intelligence 163 (2009), Springer-Verlag, Berlin; Discovering Concurrent Process Models in Data: A Rough Set Approach, Lecture Notes in Artificial Intelligence 5908 (2009), Springer-Verlag, Berlin; (współautor) Toward Intelligent Searching the Rough Set Database System: An Ontological Approach, Fundamenta Informaticea 101/1-2(2010), IOS Press, Amsterdam; (współautor) On Irreducible Descriptive Sets of Attributes for Information Systems, Transactions on Rough Sets XI, Lecture Notes of Computer Science 5946 (2010), Springer-Verlag, Berlin; (współredaktor książek zbiorowych) Rough Sets and Knowledge Technology, 6th International Conference, RSKT 2011, Banff, Canada, October 2011, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6954 (2011), Springer-Verlag, Berlin; Rough Sets and Intelligent Systems - Professor Zdzisław Pawlak in Memoriam, Vols. 1-2, Intelligent Systems Reference Library 42 (2013), Springer-Verlag, Berlin; Rough Sets, International Joint Conference, IJCRS 2019, Debrecen, Hungary, June 2019, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 11499 (2019), Springer; (współautor) Modeling of Passenger Transport Logistics Based on Intelligent Computational Techniques, International Journal of Computational Intelligence Systems 14, 173 (2021), Springer Nature. Łącznie ponad 250 publikacji naukowych, monografia o zasięgu międzynarodowym, 3 książki oraz 3 podręczniki, a także 9 redakcji monografii zbiorowych o zasięgu międzynarodowym oraz 8 redakcji wydań specjalnych czasopisma Fundamenta Informaticae.
Więcej: Rough Set Database System (Zbigniew Suraj)

PROMOTOR I RECENZENT: 4 zakończonych przewodów doktorskich, 101 prac magisterskich, 28 prac inżynierskich, 56 prac licencjackich, recenzent 1 wniosku o tytuł profesora, 4 wniosków o stanowiska profesora uczelni (w tym 1 wniosek zagraniczny), 3 rozpraw habilitacyjnych i 6 rozpraw doktorskich (w tym 2 zagraniczne: Uppsala University, Uppsala, Szwecja, 2008; King Abdullah University of Sciences and Technology, Thuwal, Arabia Saudyjska, 2016), a także 1 pracy magisterskiej zagranicznej (University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, 2008). Opiniował na zlecenie: Glushkov Cybernetics Institute (Kijów, Ukraina, 2006) - jeden wniosek dotyczący międzynarodowego projektu badawczego, Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji - dwa wnioski dotyczące krajowych projektów badawczych (2004, 2005), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - wniosek dotyczący projektu w ramach Programu Ventures (2009) oraz Narodowego Centrum Nauki - 2 wnioski dotyczące projektów badawczych (2011).

ORGANIZACJA KONFERENCJI I BADAŃ NAUKOWYCH: Członek ponad 60 komitetów programowych i organizacyjnych krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji naukowych, członek Rady Wydawniczej zagranicznego czasopisma naukowego LNCS Transactions on Rough Sets (od 2003, Springer-Verlag, Berlin). Współredaktor 3 książek zbiorowych Rough Computing: Theories, Technologies and Applications, IGI Global, Hershey - New York 2007; Rough Sets and Knowldege Technology, 6th International Conference, RSKT 2011, Banff, Canada, October 2011, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6954 (2011), Springer-Verlag, Berlin; Rough Sets and Intelligent Systems - Professor Zdzisław Pawlak in Memoriam, Vols. 1-2, Intelligent Systems Reference Library 42 (2013), Springer-Verlag, Berlin; Rough Sets, International Joint Conference, IJCRS 2019, Debrecen, Hungary, June 2019, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 11499 (2019), Springer, Heidelberg. Aktywny uczestnik ponad 180 konferencji naukowych, w tym ponad 120 konferencjach międzynarodowych i ponad 60 krajowych. Kierownik 11 autorskich projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, a także uczestnik w 8 projektach realizowanych w innych instytucjach naukowo-badawczych w kraju i zagranicą (m.in.: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada), w tym w jednym projekcie Unii Europejskiej. Kierownik trzech projektów promotorskich, a także lider środowiskowej Rough Set and Petri Net Research Group (od 2001). Więcej: ORCID

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: Laureat nagrody indywidualnej Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1985), nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej (1993) za osiągnięcia naukowe, dziewięciu nagród indywidualnych i jednej zespołowej Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-organizacyjne (1978, 1980, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995), trzech nagród indywidualnych Kanclerza i Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za wybitne zasługi na rzecz rozwoju uczelni oraz dorobek naukowy (2001,2002,2003), nagrody indywidualnej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu za pracę zawodową, organizacyjną i społeczną (2008), nagrody indywidualnej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (2009). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2017), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), medalem 70-lecia Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (2006), medalem "5 lat WSIiZ" za wybitne zasługi na rzecz rozwoju uczelni w okresie pierwszych lat jej istnienia (2001) oraz statuetką polskiej informatyki za osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój informatyki polskiej (2018).

CZŁONKOSTWO: Członek towarzystw naukowych: Special Interest Group on Petri Nets and Related System Models, Gesellschaft für Informatik, Bonn (od 1985); International Rough Set Society (od 1997), członek Advisory Board (2010-2012), sekretarz (2012-2014), członek Steering Committee (2014-2018), członek-senior (2016-); European Society for Fuzzy Logic and Technology (od 2021); Polskie Towarzystwo Matematyczne (od 1977, zastępca prezesa Zarządu Oddziału Rzeszowskiego 1996-2000, 2002-2004); Polskie Towarzystwo Informatyczne (od 1985, członek Zarządu Koła, Rzeszów 1987-1990); Towarzystwo Naukowe, Rzeszów (od 2001, zastępca prezesa Zarządu 2003-2006), przewodniczący Komisji Nauk Informatycznych (od 2001). Członek Komisji Ewaluacyjnej Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2021-2022).

BIOGRAMY W WYDAWNICTWACH BIOGRAFICZNYCH: Encyklopedia OSOBISTOŚCI Rzeczpospolitej Polskiej, British Publishing House Ltd., Londyn, listopad 2021; Złota Księga Nauki Polskiej 2020, Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo Helion, Gliwice; Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, Rzeszów 2016; Who is Who w Polsce, London 2014; Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014; Who is Who in Science and Engineering 2008 - 2009, 10th Edition, Marquis Who's Who, New Providence, NJ, USA; Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Wydanie VI uzupełnione 2007, Who is Who Verlag für Personenenzyklopaedien AG, CH-6304 Zug, Schweiz; Contemporary Who's Who, The American Biographical Institute, 2003; Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo Helion, Gliwice; Kto jest Kim w Polsce nowego millenium, 2000-2002, Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza.

=== o ===

Curriculum Vitae

FIELD: exact and natural sciences (mathematics), engineering and technical sciences (information technology and telecommunications).

SPECIALITY: mathematical modeling and data analysis, artificial intelligence, reasoning under uncertainty.

EDUCATION: 1st Secondary School Bartosz Głowacki in Tomaszów Lubelski (1960-1964); Teacher`s College in Zamość in the field of mathematics and physics (1964-1966), title of diploma thesis: "Krzywe spiralne i krzywe przestępne", supervisor: mgr Władysław Borkowski; Pedagogical University in Rzeszów (from 2001 University of Rzeszów) in the field of mathematics (1967-1971), title of master's thesis: "Formy kwadratowe na przestrzeni wektorowej", supervisor: doc. dr Stanisław Złonkiewicz; Institute of Teacher Training in Warsaw, post-graduate studies in computer science (1976-1977). More: MIP (Życiorys)

DEGREES AND TITLE: Doctor of mathematics - University of Warsaw (1985), title of doctoral dissertation: "O pewnym problemie przydziału zasobów w systemach współbieżnych programów", supervisor: prof. Andrzej Skowron, reviewers: prof. Jacek Błażewicz, prof. Andrzej Salwicki and prof. Józef Winkowski; habilitated doctor of technical sciences in the discipline of computer science - Institute of Computer Science, the Polish Academy of Sciences (Warsaw, 2000), title of habilitation thesis: "Rough Set Methods for the Synthesis and Analysis of Concurrent Processes", reviewers: prof. Lech Polkowski, prof. Roman Słowiński and prof. Józef Winkowski; titular professor in the field of technical sciences in the discipline of computer science - President of the Republic of Poland (2012), reviewers: prof. Witold Kosiński, prof. Henryk Rybiński, prof. Roman Słowiński and prof. Jarosław Stepaniuk.

CAREER: Primary School in Wasylów Wielki: the teacher of mathematics and physics (1966-1967); Dairy Technical School (from 2020 School Complex No. 3 Tadeusz Rylski) in Rzeszów; teacher of mathematics (1971-1974); IV High School of Nicolas Copernicus in Rzeszów, vice-director, teacher of mathematics (1974-1976); Pedagogical University of Rzeszów, Institute of Mathematics: Senior Assistant (1976-1985), Adjunct (1985-2001), Head of Department of Computer Science (1986-2001), Associate Professor (2001); University of Information Technology and Management in Rzeszów, Head of the Chair of Computer Science Fundamentals (2001-2006), professor of University of Information Technology and Management in Rzeszów; University of Rzeszów: Head of the Chair of Computer Science (2006-2011, 2013-2018), Director of the Institute of Computer Science (2011-2012), Head of the Applied Computer Science Laboratory at the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge of University of Rzeszów (since 2011), Head of the Department of Concurrent Systems (2011-2013), Head of the Process Mining Laboratory, Associate Professor (2006-2013), Ordinary Professor (since 2013); State School of Higher Education of Bronisław Markiewicz in Jarosław, Institute of Technical Engineering: Visiting Professor (2006-2007), Associate Professor (2007-2009), Vice-Rector for University Development (2007-2009), Head of the Department of Decision Support Systems (2007-2009). Organizer of 1st and 2nd degree IT studies at the University of Rzeszów.

INTERNSHIPS: University of Warsaw, Institute of Mathematics (1979-1980, 1991-1993, 1998-1999); Stefan Batory International Mathematical Center (Warsaw 1986, 1996), Centrum voor Wiskunde en Informatica, Department of Software Technology (Amsterdam 1993); University of Manitoba, Department of Electrical and Computer Engineering (Winnipeg, Canada): Visiting Professor (2000-2001); King Abdullah University of Sciences and Technology, Mathematical and Computer Sciences and Engineering Division (Thuwal, Saudi Arabia): Visiting Professor (2011).

SHORT-TERM FOREIGN VISITS: Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University, Sofia (Bulgaria: 1986), Institute of Technical Cybernetics (from 1999 Institute of Informatics), Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Czechoslovakia: 1989), Higher Pedagogical Institute (from 1995 Southwest University Neophyte of Rila), Blagoevgrad (Bułgaria: 1990, 1991), Centrum voor Wiskunde en Informatica , Amsterdam (The Netherlands: 1993), Faculty of Engineering, Cairo University, Giza (Egypt: 2004), the Linnaeus Centre for Bioinformatics, Uppsala University, Uppsala (Sweden: 2008), Yasar University European Union Research Center, Izmir (Turkey: 2010), Instituto Politécnico de Portalegre, Portalegre (Portugal: 2011), European University Cyprus, School of Sciences, Nicosia (Cyprus: 2012), Sakarya University, Sakarya (Turkey: 2013), Cybernetics Faculty of Taras Shevchenko National University of Kiev, Kiev (Ukraine: 2014), King Abdullah University of Sciences and Technology, Thuwal (Saudi Arabia: 2016), Universidad de Castilla-La Mancha, School of Computer Science, Ciudad Real (Spain: 2017), and also Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City (Vietnam: 2018).

CURRENT RESEARCH: mathematical modeling of concurrent systems (Petri nets), algorithmic methods in artificial intelligence (rough sets, fuzzy sets, soft sets), discovering process models from data, knowledge representation, modeling of approximate inference (unconventional Petri nets).

COOPERATION: in Poland: Uniwersity of Warsaw, Uniwersity of Wrocław, University of Silesia in Katowice, Poznań University of Technology, Institut of Computer Science Polish Academy of Sciences in Warsaw, AGH University of Science and Technology in Kraków, Rzeszów University of Technology, University of Information Technology and Management in Rzeszów, and abroad: King Abdullah University of Science and Technology in Thuwal (Saudi Arabia), University of Manitoba in Winnipeg (Canada), Humboldt University in Berlin (Germany), Lviv Polytechnic National University (Ukraine), Taras Shevchenko National University in Kiev (Ukraine), Ivan Franko National University in Lviv (Ukraine), Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine), Cairo University (Egypt), South Valley University in Qena (Egipt), University of Regina (Canada), University of Winnipeg (Canada), Saint Mary's University in Halifax (Canada), Visva Bharati in Santiniketan (India), Midnapore College in Midnapore (India), Chongqing University of Posts and Telecommunications (China), Ton Duc Thang University in Ho Chi Minh City (Vietnam).

THE MOST IMPORTANT SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS:

 1. Description and solution of the problem of resource allocation in systems of concurrent programs in the class of places and transitions nets and self-modifying nets.
 2. Initiation and development of a new direction of research related to the discovery of models of concurrent processes from data using the methodology of rough sets and Petri nets (together with A. Skowron, J. Peters, K. Pancerz).
 3. Description of rough set methods for the synthesis and analysis of concurrent systems specified by information systems.
 4. Creating mathematical and algorithmic foundations for maximal consistent extensions (limitations) of information systems (together with M. Moshkov, A. Skowron).
 5. Description and characterization of new unconventional classes of Petri nets for modeling intelligent decision support systems (with S. Bandyopadhyay, A. E. Hassanien).
 6. Designing and systematically developing, for many years, original software supporting scientific research (mainly together with P. Grochowalski).

SUPPORT AND PROMOTIONS:

 1. Organizing the Rough Set and Petri Net Research Group in 2001 and systematically conducting it in order to support the scientific development of members of this group and the integration of research topics and joint activities through, among others, active participation in seminars and scientific conferences, preparation of joint publications, implementation of joint research projects and organization or co-organization of conferences in Poland and abroad.
 2. Creation of a knowledge and science portal in 2013 called "Matematycy i Informatycy Podkarpacia+" with the noble goal of disseminating the memory of outstanding researchers, scientists and teachers professionally or scientifically connected with Podkarpacie and neighboring areas.
 3. Launching the Rough Set Database System in 2003, the aim of which is to disseminate knowledge about innovative IT research methods in Poland and abroad in the field of rough set theory and related approaches. (The theory of rough sets, created by prof. Zdzisław I. Pawlak and initially developed only in Poland, in the following years it gained worldwide fame thanks to numerous works of Polish mathematicians and computer scientists, including those from Podkarpacie.)

SELECTED PUBLICATIONS: A Resource Allocation Problem, Lecture Notes in Computer Science 88 (1980), Springer-Verlag, Berlin; On Certain Problem of Resource Allocation in Systems of Concurrent Programs, ICS PAS Reports 549 (1984), Institute of Computer Science, the Polish Academy of Sciences (PhD dissertation); (co-author) Rough Sets and Concurrency, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences 41/3 (1993); (co-author) A Parallel Algorithm for Real-Time Decision Making: A Rough Set Approach, Journal of Intelligent Information Systems 7 (1996), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; PN - tools: environment for the design and analysis of Petri nets, Control and Cybernetics 24/2 (1995); Discovery of Concurrent Data Models from Experimental Tables: A Rough Set Approach, Fundamenta Informaticae 28/3-4 (1996), IOS Press, Amsterdam; The Synthesis problem of Concurrent Systems Specified by Dynamic Information Systems, Studies in Fuzziness and Soft Computing. Rough Sets in Knowledge Discovery 2. Applications, Case Studies and Software Systems (1998), Physica-Verlag, Heidelberg; Reconstruction of Cooperative Information Systems under Cost Constraints: A Rough Set Approach, Information Sciences: An International Journal 111 (1998), Elsevier Science Inc., New York; (co-author) Approximate Real - Time Decision Making: Concepts and Rough Fuzzy Petri Net Models, International Journal of Intelligent Systems 14/8 (1999), John Wiley & Sons, Inc., New York; Rough Set Methods for the Synthesis and Analysis of Concurrent Processes, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Rough Set Methods and Applications. New Developments in Knowledge Discovery in Information Systems (2000), Physica-Verlag, Heidelberg (habilitation dissertation); (co-author) Classification of meteorological volumetric radar data using rough set methods, Pattern Recognition Letters 24/6 (2003); (co-author) Rough Neurons: Petri Nets Models and Applications, Rough - Neural Computing. Techniques for Computing with Words, Series: Cognitive technologies (2004), Springer-Verlag, Berlin; (co-author) The Rough Set Database System: An Overview, Transactions on Rough sets III, Lecture Notes of Computer Sciences 3400 (2005), Springer-Verlag, Berlin; (co-author) A Control Design for the Khepera Robot: A Rough Set Approach, Fundamenta Informaticae 67/1 - 3 (2005), IOS Press, Amsterdam; (co-author) A Rough Set Approach to Multiple Classifier Systems, Fundamenta Informaticae 72/1-3 (2006), IOS Press, Amsterdam; (co-author) Rough Sets for Discovering Concurrent System Models from Data Tables, Rough Computing: Theories, Technologies and Applications, IGI Global, Hershey - New York 2007, (co-author) The Rough Set Database System, Transactions on Rough Sets VIII, Lecture Notes of Computer Science 5084 (2008), Springer-Verlag, Berlin; (co-author) Maximal Consistent Extensions of Information Systems Relative to Their Theories, Information Sciences 178/12(2008), Elsevier Science Inc., New York: (co-author of the monograph) Inhibitory Rules in Data Analysis. A Rough Set Approach, Studies in Computational Intelligence 163 (2009), Springer-Verlag, Berlin; Discovering Concurrent Process Models in Data: A Rough Set Approach, Lecture Notes in Artificial Intelligence 5908 (2009), Springer-Verlag, Berlin; (co-author) Toward Intelligent Searching the Rough Set Database System: An Ontological Approach, Fundamenta Informaticea 101/1-2(2010), IOS Press, Amsterdam; (co-author) On Irreducible Descriptive Sets of Attributes for Information Systems, Transactions on Rough Sets XI, Lecture Notes of Computer Science 5946 (2010), Springer-Verlag, Berlin; (co-editor) Rough Sets and Knowldege Technology, 6th International Conference, RSKT 2011, Banff, Canada, October 2011, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6954 (2011), Springer-Verlag, Berlin; Rough Sets and Intelligent Systems - Professor Zdzisław Pawlak in Memoriam, Vols. 1-2, Intelligent Systems Reference Library 42 (2013), Springer-Verlag, Berlin; Rough Sets, International Joint Conference, IJCRS 2019, Debrecen, Hungary, June 2019, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 11499 (2019), Springer, Heidelberg; A new class of fuzzy Petri nets for knowledge representation and reasoning, Fundamenta Informaticae 128/1-2 (2013), IOS Press, Amsterdam; (co-author) ROSECON - a Computer Tool for Synthesis and Verification of Concurrent Systems Specified by Information Systems, Fundamenta Informaticae 126/4 (2013), IOS Press, Amsterdam; (co-author) A Rough Set Approach to Information Systems Decomposition, Fundamenta Informaticae 127/1-4 (2013), IOS Press, Amsterdam; Linear-Algebraic Representation of Generalised Fuzzy Petri Nets, The 2013 Joint IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS), IEEE Catalog No: CFP13750-USB; Matrix Representation of Parameterised Fuzzy Petri Nets, Lecture Notes in Computer Science 8170 (2013), Springer-Verlag, Berlin; (co-editor) Transactions on Rough Sets XVI, Lecture Notes in Computer Science 7736 (2013), Springer-Verlag, Berlin; (co-author) About new version of RSDS system, Fundamenta Informaticae 135/4 (2014), IOS Press, Amsterdam; (co-author) Generalized Weighted Fuzzy Petri Net in Intuitionistic Fuzzy Environment, The IEEE World Congress on Computational Intelligence (2015); (co-author) Inverted fuzzy implications in backward reasoning, Lecture Notes in Computer Science 9124 (2015), Springer-Verlag, Berlin; Modified Generalized Fuzzy Petri Nets for Rule-Based Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence 9437 (2015), Springer-Verlag, Berlin; (co-author) Flexible Generalized Fuzzy Petri Nets for Rule-based Systems, Lecture Notes in Computer Science 10071 (2016), Springer-Verlag, Berlin; (co-author) Inverted Fuzzy Implications in Approximate Reasoning, Fundamenta Informaticae 143/1-2 (2016), IOS Press, Amsterdam; (co-author) Modified Generalized Weighted Fuzzy Petri Net in Intuitionistic Fuzzy Environment, Lecture Notes in Artificial Intelligence 9920 (2016), Springer-Verlag, Berlin; (co-author) Fuzzy Petri Nets Over Interval Triangular Norms, ISFUROS 2017, UCLV's Publishing House (2017); (co-author) Fuzzy Petri Nets with Linear Orders for Intervals, Lecture Notes in Computer Science 10687 (2017), Springer-Verlag, Berlin; PNeS: Tools for the Design and Analysis of Petri Nets, CoDiT 2018, IEEE; On Selection of Relevant Fuzzy Implications in Approximate Reasoning, Advances in Intelligent Systems and Computing 845 (2018), Springer-Verlag, Berlin; Toward Optimization of Reasoning Using Generalized Fuzzy Petri Nets, Lecture Notes in Artificial Intelligence 11103 (2018), Springer-Verlag, Berlin; (co-author) Modeling of Passenger Transport Logistics Based on Intelligent Computational Techniques, International Journal of Computational Intelligence Systems 14, 173 (2021), Springer Nature.
He wrote over 250 scientific dissertations, international monograph, three books and three textbooks, and 17 multi-authorial monographs and editions of special international scientific journals, including 8 special editions of Fundamenta Informaticae.
More: Rough Set Database System (Zbigniew Suraj)

PROMOTOR AND REVIEWER: 4 doctoral dissertations, 101 master's theses, 28 engineering theses, 56 bachelor theses, reviewer of 1 application for the title of professor, 4 applications for the position of university professor (including 1 foreign application), 3 habilitation theses and 6 doctoral theses (including 2 foreign ones: Uppsala University, Sweden, 2008; King Abdullah University of Sciences and Technology, Thuwal, Saudi Arabia, 2016) as well as 1 foreign master's thesis (University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, 2008). He prepared 7 reviews on the research grants, in particular: 1 for Glushkov Cybernetics Institute (Kiev, Ukraine, 2006), 2 for Research Committee of the Ministry of Science and Computerization (Warsaw, 2004, 2005), 1 for the Foundation for the Polish Science (Ventures Programme, Warsaw, 2009), 2 for National Science Centre (Cracow, 2011) and 1 for the Council of Natural Sciences and Engineering Research (Ottawa, Canada, 2017).

ORGANIZATION OF CONFERENCES AND RESEARCH: He organized or co-organized a number of national and international conferences. He was a member of over 60 steering/program and organizational committees in the field of rough sets, concurrency, data mining, including CS&P, DATA, IJCRS, ISDA, ISMIS, PReMI, RSFDGrC, RSKT. Member of the Editorial Board of the international scientific journal "LNCS Transactions in Rough Sets" (since 2003, Springer-Verlag, Berlin) and the International Advisory Council in the International Journal of Rough Sets and Data Analysis. He is a co-editor of the monograph Rough Computing: Theories, Technologies and Applications, IGI Global, Hershey - New York 2007. An active participant of over 180 scientific conferences, including over 120 international and over 60 national conferences. Leader of 11 proprietary research projects funded by the Committee for Scientific Research, contractor of 8 projects implemented in other institutions in the country and abroad (including Polish Academy of Sciences, University of Warsaw, University of Wrocław, University of Manitoba) and the implementer of the European Union research project. Head of 3 promoter projects and leader of Rough Set and Petri Net Research Group (since 2001). More: ORCID

AWARDS AND PRIZES: Winner of the individual award of the Minister of Science and Higher Education and Technology (1985), team award of Minister of Education (1993) for scientific achievements, nine individual prizes and one team award of the Rector of the Pedagogical University in Rzeszów for scientific and didactic and organizational achievements (1978, 1980, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995), three individual awards of the Chancellor and Rector of the University of Information Technology and Management in Rzeszów for the outstanding achievements in the University's development and academic achievements (2001, 2002, 2003), the individual prize of the Rector of State School of Higher Vocational Education in Jarosław in the field of professional, organizational and social work (2008), three individual prizes of the Rector of the University of Rzeszów (2009, 2012, 2013). Decorated with the Golden Cross of Merit (President of the Republic of Poland, 2017), Silver Cross of Merit (President of the Republic of Poland, 2002), Medal of the National Education Commission (Minister of Education, 2011), medal of 70th Scientific Society in Rzeszów (2006), medal "5 years University of Information Technology and Management" for academic achievements in the field of university development in the first years of its existence (2001) and statuette of the 70th anniversary of Polish computer science for scientific achievements and contribution to the development of Polish IT (2018).

MEMBERSHIP: A member of professional societies including the Special Interest Group on Petri Nets and Related Systems Models, Gesellschaft für informatik, Bonn (since 1985); International Rough Set Society (since 1997), Secretary of IRSS (2012-2014), member of Steering Committee (2014-2018), Member-Senior (since 2016); European Society for Fuzzy Logic and Technology (since 2021); the Polish Mathematical Society (since 1977), Vice-Chairman of the Board of the Rzeszów Branch (1996-2000, 2002-2004), the Polish Computer Society (since 1985), the Fellow of the Board of the Polish Computer Society, Rzeszów 1987-1990; the Scientific Society, Rzeszów (since 2001), Deputy Chairman of the Board 2003-2006, Chairman of the Committee of Information Technology (since 2001). A member of the Evaluation Committee of the Doctoral School at the University of Silesia in Katowice (2021-2022).

BIOGRAMS: Encyklopedia OSOBISTOŚCI Rzeczpospolitej Polskiej, British Publishing House Ltd., Londyn, listopad 2021; Złota Księga Nauki Polskiej 2020, Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo Helion, Gliwice; Encyclopedia of the Personality of the Republic of Poland (in Polish), Britishpedia, 2017; Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, Rzeszów 2016; Who is Who w Polsce, London 2014; Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014; Who is Who in Poland. Biographical Encyclopedia with the curriculum vitae of the well-known Polish women and men, VI edition completed in 2007, Who is Who Verlag für Personenzyklopaedien AG, CH -6304 Zug, Schweiz; Who is Who in Science and Engineering 2008 - 2009, 10th Edition, Marquis Who's Who, New Providence, NJ, USA; Contemporary Who's Who, The American Biographical Institute, 2003; Golden Book of Technical Sciences 2003, Polish Biographical Institute, Helion Publishing House, Gliwice; Who is Who in Poland of the New Millenium, 2000 - 2002, Polish National Publishing House.